NAUJIENOS

Vykdomi projekto „Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimo Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje” darbai

Kategorija:

Miestas:
Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0007 „Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Projekto tikslas – didinti Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą.

Pagrindinė problema, kuri nustatyta pasirengimo projekto įgyvendinimui metu – turima Radviliškio Lizdeikos gimnazijos infrastruktūra neatitinka poreikių: esamos patalpos, įranga ir baldai riboja mokinių kūrybiškumą, teikiamų paslaugų kokybės augimą, nesukuria saugios aplinkos, kurioje norėtųsi pasilikti ilgesnį laiką, dalyvauti įvairesnėje veikloje.

Atnaujinus infrastruktūrą bus teikiamos aukštesnės kokybės švietimo paslaugos Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje besimokantiems asmenims. Pagrindinė projekto tikslinė grupė - Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokiniai bei mokytojai.

Nustačius esamą problemą bei identifikavus galimus sprendimo būdus buvo ieškoma finansavimo šaltinių. Gaunami mokyklos asignavimai bei mokinio krepšelio lėšos tenkina tik būtiniausius mokyklos poreikius, o surenkama parama yra pernelyg maža, todėl vienintelis nustatytas galimas projekto finansavimo šaltinis – ES struktūrinių fondų lėšos. Be finansavimo mokykla negalėtų diegti naujų mokymo būdų, didinti paslaugų kokybės, gerinti mokinių pasiekimų. Visa tai sudarytų galimybes prisidėti prie mokymo formų keitimo, mokytojų kompetencijų stiprinimo, mokymo patrauklumo didėjimo.

Planuojamas projekto rezultatas – Projekto įgyvendinimo metu C energinę klasę atitinkančiame pastate, adresu Lizdeikos g. Nr. 6C, Radviliškis, kuriamos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės, kurios bus atviros, komfortiškos, estetiškos ir funkcionalios. Kuriamos edukacinės erdvės aprūpinamos baldais ir įranga. Visa ši infrastruktūra sudarys galimybę mokiniams dirbti grupėmis ir individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Projekto įgyvendinimo metu tvarkomos patalpos, esančios skirtinguose pastato aukštuose (apie 750 kv.m.): ardoma dalis vidinių pertvarų, keičiamos vidaus durys, atnaujinamas vandentiekis ir nuotekos (tik būtinąja apimtimi), elektros instaliacija, įrengiamos stumdomos pertvaros, kurios leidžia transformuoti patalpas pagal poreikį. Atnaujinus esamas patalpas numatoma įsigyti įrangą (kompiuterius, teatro-muzikos studijos techniką, oro kondicionierių, interaktyvias lentas ir kt.) bei baldus (stalai, kėdės, poilsio baldai, teatro studijos baldai ir kt.).

Projekto finansavimo tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Projekto lėšomis įsigytas turtas bus perduotas Radviliškio Lizdeikos gimnazijai. Projekto metu sutvarkyta infrastruktūra bus skirta bendrojo ugdymo paslaugoms teikti.
 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama