NAUJIENOS

VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Marijampolės savivaldybėje

Kategorija:

Miestas:
Rugsėjo 19 d. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Marijampolėje ir su vietos bei aplinkinių savivaldybių atstovais aptarė rengiamą valstybinės kalbos tvarkybos ir priežiūros reformą. Susitikime su Marijampolės savivaldybės meru Povilu Isoda, administracijos direktoriumi Karoliu Podolskiu, savivaldybės kalbos tvarkytoja Zina Ekleriene ir kalbos tvarkytojais bei kitais atsakingais savivaldybės administracijos darbuotojais iš Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono savivaldybių, Šakių, Vilkaviškio, Jurbarko, Lazdijų ir Prienų rajonų savivaldybių gvildenti tiesioginių kalbos tvarkytojo pareigų, atskaitomybės ir finansavimo klausimai.
Šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus valstybės perduotą valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją savivaldybėse įgyvendina kalbos tvarkytojai. Komisijos pirmininkas A. Antanaitis atkreipė dėmesį, kad kai kuriose savivaldybėse kalbos tvarkytojui primetama per daug kalbos redagavimo ar apskritai su kalbos reikalais nesusijusio darbo ir per mažai lieka laiko pagrindinei inspektavimo, konsultavimo ir švietimo funkcijai.
Po susitikimo su savivaldybių atstovais VLKK pirmininkas apsilankė Rygiškių Jono gimnazijoje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Prezidento Kazio Griniaus ir Marijampolės kraštotyros muziejuose, susitiko su atkurtos Lietuvių kalbos draugijos Marijampolės skyriaus pirmininku Ričardu Mockumi.
 
 
Aurelija Baniulaitienė
VLKK ryšių su visuomene atstovė
 

19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama