NAUJIENOS
Tauragė žalumu lenkia ir kurortus

Aktualias pakuočių sutvarkymo užduotis aptarėme su pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis


Miestas:
Spalio 9 d. kartu su visų trijų pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų – „Žaliojo taško“ vadovu Kęstučiu Pociumi, „Gamtos ateitis“–, Karoliu Šiaudkuliu ir „Pakuočių tvarkymo organizaciją“ (PTO)atstovaujančiu Aloizu Gaudučiu Seime susirinkome į apskrito stalo diskusiją. Susitikimo metu aptarėme aktualias pakuočių sutvarkymo užduočių diferencijavimo pagal pakuočių rūšis problemas bei pakuočių savoms reikmėms tvarkymo klausimus. Taip pat buvo paliestos problemos, susijusios su pakuočių atliekų tvarkymo konkursais. Ieškojome racionaliausių sprendimų ir išeičių, kaip sumažinti administracinę naštą, skatinti pirminį rūšiavimą ir ugdyti visuomenės ekologinį sąmoningumą, kuriant sėkmingą pakuočių sutvarkymo sistemą.
 
Viena iš kertinių diskusijos ašių tapo dar pavasario sesijoje panaikintas 25 proc. rinkos dalies reikalavimas pakuočių tvarkymo organizacijoms, atstovaujančioms gamintojus ir importuotojus. Šio reikalavimo panaikinimas atvers kelią kurtis naujoms organizacijoms ir skatins sąžiningą konkurenciją. Šiuo metu Lietuvos rinkoje licencijas turi trys pakuočių tvarkymo organizacijos, kurios savo veiklai pradėti privalėjo turėti jau 10 proc. rinkos dalies, o jai išlaikyti – ne mažiau kaip 25 proc. rinkos dalies.
 
Kaip vienas Lietuvai sektinų pavyzdžių buvo pristatytas Austrijos atvejis.  Šalyje veikė viena „Žaliojo taško“ organizacija, bet po Europos Komisijos kritikos dėl monopolinio dominavimo ir konkurencijos sąlygų suvaržymo, šiuo metu sėkmingai dirba net penkios organizacijos. Konkurencija šiame sektoriuje svarbi dėl pakuočių atliekų sutvarkymo kokybės bei kaštų gamintojams ir importuotojams. Kuo daugiau organizacijų – tuo verslas turi didesnę pasirinkimo laisvę, o tai savo ruožtu verčia organizacijas pasispausti, išeiti iš saugios komforto zonos, ieškoti tobulesnių ir efektyvesnių pakuočių sutvarkymo būdų, mažinant jų sutvarkymo kainas. Organizacijų vadovai iš esmės su tuo sutiko. Be to, buvo sutarta susipažinti su austriškuoju pavyzdžiu, kurį įsipareigojo pristatyti „Žaliojo taško“ vadovas Kęstutis Pocius.
Taip pat aptartas klausimas, kas turėtų organizuoti konkursus atliekų rūšiavimui: organizacijos ar savivaldybės. Daugiausiai diskusijų sulaukė siūlymas pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą diferencijuoti pagal pakuočių rūšis, finansinę naštą paskirstant priklausomai nuo tvarkomos pakuočių rūšies dalies. Sutarėme spalio 30 d. susitikti dar kartą ir pakviesti prie diskusijos prisijungti platesnį atliekų tvarkymo sistemos dalyvių ratą.Paprašėme organizacijų atstovų pateikti siūlomus problemų sprendimų būdus, vizijas, projekto dėl konkursų sąlygų pakeitimų kriterijus. Siekdami, kad naujos idėjos būtų racionaliau ir tinkamiau įgyvendinamos, į diskusiją planuojame kviesti ir komunalininkus, atliekų tvarkytojus, perdirbėjus.
 
Esu tikra, kad veikdami kartu, nuolat tardamiesi ir bendradarbiaudami,  tikrai rasime būdą tobuliau tvarkyti pakuotes ir toliau judėti žiedinės ekonomikos Lietuvoje link.
 
Virginija Vingrienė
Seimo narė

 

Reklama