NAUJIENOS

Tęsiasi Knygų Kalėdos


Miestas:
Pirmadienio popietę knygų nuvežėme į Vilniaus Taikos progimnaziją. Konstruktyvios ir labai dinamiškos diskusijos su progimnazijos direktoriumi ir administracijos darbuotojomis metu buvo aptarti aktualūs klausimai, svarbūs kiekvienai ugdymo įstaigai. Daug dėmesio buvo skirta bendriesiems ugdymo planams, kuriais vadovaujasi visos Lietuvoje esančios ugdymo įstaigos. Jų esmė ta, kad 11–12 klasėse yra daug vadinamų „mobilių“ grupių, kurios yra sudaromos pagal moksleivių pasirenkamus studijuoti dalykus. Minėtoms grupėms reikia papildomų išteklių (vidutiniškai 20–30 etatų pedagogams). Taikos progimnazijos direktoriaus nuomone, pakeitus ugdymo planą, naikinant vadinamąsias mobiliąsias grupes, valstybė sutaupytų ne vieną milijoną eurų, kuriuos būtų galima panaudoti pedagogų ir specialistų atlyginimams didinti.
Su pedagogų trūkumu susiduria visos valstybinės ugdymo įstaigos, joms sunku konkuruoti su privačiomis ugdymo įstaigomis, kurios, greta privačių pajamų, sulaukia dar ir valstybinės paramos. Taikos progimnazijos pedagogai nedalyvavo visiems gerai žinomame mokytojų streike, nes šioje ugdymo įstaigoje atlyginimas į rankas šiuo metu yra šiek tiek daugiau nei 1 tūkst. eurų. Tai susiję su labai tiksliu krūvių skirstymu kiekvienam pedagogui, kiekvienas iš jų turi maksimalų kontaktinių valandų skaičių, nuo kurių ir priklauso atlyginimo dydis.
Dar viena problema, kuri buvo akcentuota diskusijos metu, tai specialistų (soc. pedagogų, logopedų, psichologų) trūkumas. Vienintelė priežastis, neskatinanti jaunųjų specialistų dirbti ugdymo srityje – ypač maži atlyginimai. Šiuo metu minėtų specialistų atlygis nesiekia nė 600 EUR.
Pokalbio metu kaip perteklinė priemonė buvo įvardinta šiuo metu galiojanti stojimo į gimnazijas tvarka, kurios galimai vertėtų atsisakyti, kadangi šalies Konstitucija numato teisę į mokymąsi.
Likau maloniai nustebinta, kaip atkakliai Taikos progimnazijoje yra ugdomas moksleivių požiūris į sveiką gyvenimo būdą. Čia mokinių užsiėmimai gryname ore tapo savaime suprantama kasdienybe.
Bendraujant su progimnazijos direktoriumi – tikru savo srities profesionalu – dar kartą įsitikinau, kad platus požiūris, bei polinkis kartais priimti rizikingus sprendimus, gali tapti puikia varomąja jėga, suburiančia puikią komandą, pasirengusią nuoširdžiu darbu siekti puikių rezultatų.

Virginija Vingrienė
Seimo narė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama