NAUJIENOS

Siūlomi pakeitimai skiriant antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikiams tėvams


Miestas:
Šiuo metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, antrojo laipsnio valstybinė pensija mokama tik gerai penkis ir daugiau vaikų išauklėjusiai daugiavaikei motinai. Daugiavaikės motinos vaikas nelaikomas gerai išauklėtu, jeigu, neatsižvelgiant į amžių, jis nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, – nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne. Antrojo laipsnio valstybinė pensija taip pat neskiriama, kai daugiavaikės motinos vaikas (vaikai) buvo nuteisti už kitą nusikalstamą veiką ir teistumas nėra išnykęs. Nuostatuose nustatyti ir kiti atvejai (vaikų piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ir t. t.), leidžiantys priimti sprendimą neskirti daugiavaikei motinai antrojo laipsnio valstybinės pensijos.
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi.  Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvų teisės ir pareigos baigiasi vaikui sulaukus pilnametystės ar tapus veiksniam.
Civiliniame kodekse nustatyta, kad tėvai privalo išlaikyti pilnametystės sulaukusius savo vaikus, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama.
 
Taigi Valstybinių pensijų įstatymo nuostatos pažeidžia asmenų lygiateisiškumo ir protingumo principą, skiriant daugiavaikei motinai ar daugiavaikiui tėvui antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Atsižvelgdama į tai parengiau ir Seimui pateikiau šio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūlau teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją ir gerą vaikų išauklėjimą susieti su Civiliniame kodekse nustatyta tėvų pareiga rūpintis savo vaikais ir juos auklėti bei išlaikyti iki jų (vaikų) pilnametystės arba iki 24 metų, jei jie studijuoja. Įstatymo projektu siekiu pašalinti valstybinių pensijų esmės ir paskirties neatitinkančius daugiavaikių motinų (įmočių) ir tėvų (įtėvių) teisės gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją ribojimus, kai daugiavaikės motinos (įmotės) ir tėvai (įtėviai) neįgyja minėtos teisės arba jos netenka dėl suaugusio, pilnamečio vaiko padaryto nusikaltimo, viešosios tvarkos pažeidimo, piktnaudžiavimo alkoholiu ar dėl kitų priežasčių.
Tokiam daugiavaikių motinų teisės į antrojo laipsnio valstybinę pensiją realizavimo ribojimui nėra pagrįsto būtinumo. Suaugusio žmogaus nusikalstami veiksmai, visuomenės nustatytų elgesio normų nesilaikymas dažnai nėra susijęs su jo auklėjimo vaikystėje padariniais. Vienokį ar kitokį žmogaus elgesį gali sąlygoti įvairūs veiksniai, sąlygos, jų tarpusavio santykis – mokykla ar kitas kolektyvas, draugai, įgimtos charakterio savybės, įvairios nekontroliuojamos nesėkmės ir t. t. Todėl nėra tikslinga riboti galimybę realizuoti aptariamą daugiavaikių motinų teisę dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių.
 
Be to, Seimui priėmus mano pasiūlytus įstatymo pakeitimus, būtų  sudarytos vienodos galimybės pretenduoti į antrojo laipsnio valstybinę pensiją ir daugiavaikiui tėvui, jeigu vaiko motina mirusi arba neaugino ir neauklėjo savo vaikų.
Vyriausybė jau pateikė savo išvadas dėl šio siūlymo ir iš dalies pritaria projektui. Įstatymo pataisos svarstymas numatytas rudens sesijoje.
 
Rimantė Šalaševičiūtė

Seimo narė
 
 

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama