NAUJIENOS

Seminaras „Dėl ko, svarbu lavinti emocinį intelektą šeimoje?“

Kategorija:

Miestas:
Personalizuota prevencinė emocinio intelekto lavinimo programa „EBRU“ – tai Emocijų, Bendravimo, Racionalumo, Ugdymas per šeimos modulį. Septyniū pakopų programa orientuota į bendrą visos šeimos emocinio raštingumo lavinimą. Vienos pakopos įgyvendinimo trukmė, vieneri mokslo metai (9 mėnesiai / 9 susitikimai). Kiekviena šeima renkasi kiek pakopų lankyti.

Programa nuo 2019 m. rugsėjo mėn. bus įgyvendinama jau 10-us metus. Mobilios veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje. O pati programa, parengta remiantis 30 mokslo sričių, naujausiomis eksperimentinių tyrimų išvadomis, apjungiant senųjų filosofijų išmintį ir dabartinių laikų įvairių mokslo sričių įžvalgas. Programa atnaujinama kiekvienais metais, remiantis gerųjų praktikų, mokslinių tyrimų išvadomis, bei šeimų dalyvavusių programoje atliepimais.

Šios programos išskirtinė stiprybė, vedamų praktikų, pateikiamų žinių bei konsultacijų personalizavimas, t.y. teikiamos informacijos individualus pateikimas asmeniui / šeimai / švietimo įstaigos bendruomenei remiantis šeimos / asmens / švietimo įstaigos bendruomenės poreikiais, esama situacija ir(ar) vidine būsena.

Tyrimais pagrindėme, kad projektas tinka visoms amžiaus grupėms, dėl ko programa dar yra vadinama universaliąja atsisakant segmentavimo į amžiaus grupes. Vedamos prevencijos tikslas – užkirsti kelią galimoms kritinėms situacijoms šeimoje/asmens gyvenime ir(ar) švietimo bendruomenės jautriuose klausimuose, kaip komandos formavimas, motyvavimas ir t.t. Pagrindinis prevencijos tikslas įgalinant žmones girdėti vieniem kitus. Programa nuolat atnaujinama, papildoma, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos/ asmens/švietimo įstaigos konkrečias problemas ir poreikius bei projekto dalyvių įsivertinimo apklausų duomenis.

Užsiėmimas vyks Kauno „Ebru Art“ studijoje, Minties rato g. 10 jau rytoj spalio 19 dieną nuo 16 iki 19 valandos.
Daugiau informacijos telefonu  8 676 88088, o taip pat https://www.facebook.com/events/930284254002417/
 

 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama