NAUJIENOS

Problemos aprūpinant nuteistąsias drabužiais ir higienos reikmenimis turi būti sprendžiamos


Miestas:
2017 m. gegužės 12 d. lankiausi Panevėžio pataisos namuose. Susitikimo su administracija metu buvau informuota apie problemas aprūpinant nuteistąsias drabužiais ir higienos reikmenimis. Siekdama išsiaiškinti visas aplinkybes ir galimus sprendimo būdus birželio 8 d. raštu kreipiausi į Teisingumo ministrę Mildą Vainiutę, prašydama susipažinti su pateikta informacija ir svarstyti galimybes dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo nuostatų pakeitimo ir galimų už darbo užmokesčio mokestinių lengvatų taikymo darbdaviams, kurių įmonėse dirba nuteisti asmenys.
Teisingumo ministrė raštu informavo apie nuteistųjų aprūpinimo higienos reikmėmis ir jų darbo apmokėjimo tvarką Lietuvoje.
Pažymėtina, kad vienas iš bausmės tikslų – paveikti nusikaltimą padariusį asmenį, kad jis, atlikęs bausmę, daugiau nebenusikalstų ir savo gyvenimo tikslų siektų tik teisėtais būdais ir priemonėmis. Todėl visa bausmių vykdymo sistema yra orientuota į tai, kad nuteistiesiems būtų įskiepyta, jog asmeninis gerbūvis gali būti sukuriamas tik savo paties pastangomis, nuteistieji išmoktų derinti asmeninius poreikius su gaunamomis pajamomis, išmoktų racionaliai panaudoti uždirbamas lėšas. Atsižvelgiant į tai, Laisvės atėmimo vietose laikomu materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo, patvirtinimo teisingumo ministro 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu, turinys taip pat yra orientuotas į tai, kad nuteistieji jiems reikalingais daiktais galėtų apsirūpinti tam įdėję asmeninių pastangų (dirbdami už tai gaudami atlygį), o valstybės lėšomis būtinaisiais daiktais būtų aprūpinami tik tie asmenys, kurie asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų ir jiems nėra galimybių pasiūlyti darbo vietos arba jie dėl kitų priežasčių patys negali užsidirbti (pavyzdžiui, yra neįgalūs arba nedarbingi).
Atkreiptinas dėmesys, kad Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos šiuo metu rengia Nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo koncepciją, kurioje bus numatytos nuteistųjų įdarbinimo formų plėtros galimybės, pateiktos konkrečios rekomendacijos pataisos įstaigoms dėl veiksmingesnio nuteistųjų įtraukimo į darbą proceso organizavimo, išanalizuotas teisės aktų keitimo poreikis.
Dėl įkalintųjų nusiskundimų kreipiausi į Panevėžio pataisos namų direktorių Edvardą Norvaišą, ir prašiau paaiškinti, kaip jo vadovaujamoje įstaigoje taikomi mechanizmai, numatantys galimybę teikti papildomą paramą nuteistiesiems, kuriems dėl objektyvių priežasčių nepakanka uždirbamų lėšų apsirūpinti būtiniausiomis higienos priemonėmis.
Panevėžio pataisos namų direktorius informavo, kad tik 18 proc. nuteistųjų yra aprūpinamos higienos prekėmis. „Tiesiogiai su nuteistosiomis dirbančių socialinių darbuotojų pastebėjimu, esama nemažai nuteistųjų, negebančių savarankiškai apsirūinti būtiniausiais higienos reikmenimis, todėl padažnėjo atvejų, kai higienos poreikiams tenkinti naudojami įvairūs pakaitalai – laikraščiai, žurnalai, medžiagos atraižos ir panašiai, – teigiama direktoriaus pavaduotojo Vladislovo Navicko atsiųstame atsakyme.
Išanalizavus gautą informaciją, siūlysiu svarstyti galimybes atitinkamai tikslinti Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų buitinio aprūpinimo tvarkos aprašą.
 
Rimantė Šalaševičiūtė
Seimo narė     

19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama