NAUJIENOS

Priimts laba svarbus nutarėms Seimi!


Miestas:
Parašysu ne tik žemaičiams suprontama kalba. Pripažindami Žemaitėjis indieli per vėsa Lietuvuos Didžiuosis Kunigaikštystis gyvavima laikuotarpį i valstybis gyvenima, išlaikont prigimtėni savasti, kalba, papruočius, tradicijas i savita krašta istuorija, nutaram paskelbti 2019 metus ŽEMAITĖJIS METAS.
85 seima narę atydavi sava balsa už tuoki svarbi nutarėma – diekou anym!
Kaip žadėjau, šią žinią rašau ir ne žemaičiams suprantama kalba. Spalio 12 dieną, Seimas,
 atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Volynės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Gedvilas ir Vykintas) 800-osios metinės;
pabrėždamas Žemaitijos lemiamą reikšmę Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII– XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus; pažymėdamas Žemaitijos vaidmenį Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusią kovą su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlį į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose, užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo;
akcentuodama1413 m. Žemaitijos krikštą, užbaigiantį tūkstantį metų (313–1413 m.) trukusį krikščioniškosios Europos formavimąsi, ir 1415 m. „Žemaičių skundo“ Konstancos visuotiniame bažnyčios susirinkime vaidmenį kristianizacijos istorijoje, lėmusio viduramžių krikšto sklaidos formulės pakitimą nuo nukariavimų į „krikštiju tik apsisprendusį priimti krikštą“;
pripažindamas Žemaitijos indėlį per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją, nutarė 2019 metus paskelbti Žemaitijos metais.
Taip pat nutarta pasiūlyti Vyriausybei iki 2018 m. gruodžio 1 d. sudaryti Žemaitijos metų komisiją, kuri iki 2018 m. gruodžio 1 d. parengtų Žemaitijos metų paminėjimo programą ir
2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Žemaitijos metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.
Už šį nutarimą balsavo 85 Seimo nariai.
 

Rimantė Šalaševičiūtė
Seimo nariai
Laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė
 
 

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama