NAUJIENOS

Rajono vaikai ir toliau gaus specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą

Kategorija:

Miestas:
Alytaus rajono savivaldybės administracija įvykdė specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos paslaugos vaikams ir mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, pirkimą.
Psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, gydytojo neurologo vienkartines individualias konsultacijas, kompleksines specialistų konsultacijas, kurių metu bus vertinami mokinio ar vaiko specialieji ugdymosi poreikiai ir prireikus skiriamas specialusis ugdymas, teiks Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.
Pedagoginę, psichologinę pagalbą galės gauti Alytaus rajono vaikai ir mokiniai nuo 3 iki 18 m. (iki 21 m., jei mokosi bendrojo lavinimo mokykloje ir turi specialiųjų poreikių), jų tėvai ir globėjai. Paslaugą planuojama teikti apie 150 Alytaus rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaikams ir mokiniams, kuriuos nukreips Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, gavęs mokyklos vaiko gerovės komisijos teikimą.
Sutartis su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba bus sudaryta iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., su galimybe pratęsti dar metams. Alytaus rajono savivaldybė pedagoginės, psichologinės pagalbos paslaugą perka jau treji metai, nustojus veikti savivaldybės rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centrui.
 
Alytaus rajono savivaldybės informacija
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama