NAUJIENOS

Radviliškyje steigiamos darželio grupės vaikams, kurių tėvai dalyvauja apsaugant visuomenę nuo koronavirusinės infekcijos plitimo

Kategorija:

Miestas:

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos Radviliškyje, esant poreikiui, gali pradėti veikti darželio grupė, kurioje išimtinais atvejais, susijusiais su koronaviruso sukelta situacija, būtų ugdomi ir prižiūrimi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jei to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais tvarkos aprašas.

 Kas galės lankyti šias grupes?

Išimtiniais atvejais į šias grupes gali būti priimami 1–6 metų vaikai, gyvenantys Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai neįmanoma vaikų ugdyti ir prižiūrėti namuose, nes abu vaiko tėvai, įtėviai, globėjai arba vienas vaiko atstovas, jei jis vaiką augina vienas – ekstremalios situacijos metu privalo dirbti (sveikatos priežiūros įstaigų, spec. tarnybų ir kitų įstaigų darbuotojai, kurie tiesiogiai dalyvauja apsaugant visuomenę nuo koronavirusinės infekcijos plitimo).

Kaip ir kur pateikti prašymą?

Prašymą dėl vaiko priėmimo į Lopšelį-darželį gali pateikti vaiko atstovai. Vaiko atstovas elektroniniu paštu zzvaigzduteld@gmail.com pateikia prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį (prašymo forma *.docx*.pdf.
Kai prašymas priimamas, pasirašoma ugdymo sutartis ir vaiko atstovas sutartyje nurodytą dieną atveda sveiką vaiką į lopšelį-darželį. Darželio administracijai būtina pateikti laisvos formos darbdavių pažymas, pagrindžiančias abiejų vaiko atstovų būtinybę dirbti ekstremalios situacijos metu. Jei vaiką augina vienas vaiko atstovas, pateikiamas tai įrodantis dokumentas, taip pat reikia pateikti vaiko gimimo liudijimą/gimimo įrašą patvirtinantį išrašą/asmens dokumentą.

Vaikų ugdymo organizavimas

Vaikų ugdymas ir priežiūra bus organizuojama 1–6 metų vaikų grupėse. Planuojama, kad vienoje grupėje galės būti ne daugiau kaip šeši vaikai. Grupės galės veikti 4 val., 10,5 val., 13 val., 24 val. Grupių veiklos trukmė bus nustatoma atsižvelgiant į vaikų atstovų poreikius.

Grupėje ugdomi vaikai bus maitinami vaiko atstovų atneštu maistu. Vaiko atstovai atsako už atnešto maisto saugą ir kokybę.

Bus atidžiai stebima vaikų sveikata

Auklėtojai nuolat atidžiai stebės grupes lankančių vaikų savijautą, ne rečiau kaip 3 kartus per dieną matuos vaikų kūno temperatūrą.

Vaikui sunegalavus, bus nedelsiant informuojamas vaiko atstovas ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovas, esant būtinumui – nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Jei vaikui pasireikš užkrečiamųjų ligų požymiai, jis bus izoliuojamas, kol atvyks vaiko atstovas ar greitoji medicinos pagalba.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ įsipareigojimai

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darželio administracija įpareigota tinkamai paruošti įstaigą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui ir priežiūrai išimtiniais atvejais, užtikrinti saugias darbo sąlygas dirbantiems darbuotojams, užtikrinti aprūpinimą dezinfekcinėmis priemonėmis ir jų naudojimą visiems įstaigų lankytojams.

Rekomenduojama, kad veikiančios grupės iš lauko turėtų atskirus įėjimus.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. A-482(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama