NAUJIENOS

Radviliškio rajono savivaldybėje – Šeimos tarybos posėdis

Kategorija:

Miestas:

Posėdyje dalyvavo institucijų ir organizacijų, pasirengusių prisidėti prie šeimos stiprinimo rajone, atstovai, šeimos tarybos nariai: Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė,  Audronė Beresnevičienė, Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ direktorė, Aldona Januševičienė, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė,  Justinas Kvėglys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas, Kristina Vasiliauskienė, Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė, Rimvydas Aleknavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė; Skaidrė Armonienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas, Lena Skriptienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Ilona Gvazdžiauskienė, tarybos sekretorė. Posėdyje buvo pristatytas savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šeimos stiprinimo Radviliškio rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo ir priemonių plano patvirtinimo. Prie šio sprendimo projekto 2019 m. susitelkusi dirbo ir Šeimos taryba. 

Paskirstytos veiklos 2020–2022 metams: daugiausia dėmesio bus skiriama visuomenės sveikatos užtikrinimo, šeimos sveikos gyvensenos skatinimo, šeimai palankios socialinės pagalbos tinklo plėtros, seniūnijų tarpinstitucinių grupių bendram darbui su šeimomis steigimo, šeimų kultūrinės veiklos plėtros,  šeimos prestižo didinimo visuomenėje sritims. Bus analizuojami teisės aktų projektai ir sprendimai, turintys įtakos šeimų padėčiai, bus teikiami pasiūlymai.

Posėdyje aptarta, kad nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali pasinaudoti Šeimos kortele, kuri užtikrina nuolaidas partnerių suteikiamoms prekėms bei paslaugoms. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Norint naudotis privilegijomis, kurias suteikia šeimos kortelė, reikia ją užsakyti sistemoje  www.spis.lt.  Visa išsamesnė informacija – čia https://seimos-kortele.lt/. Mūsų rajone šias korteles įsigijo  178 šeimos iš 618, galinčių jas turėti.

Radviliškio rajono savivaldybės inf.


19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama