NAUJIENOS

R. Šalaševičiūtė: vaikų globėjos J. Sirutienės knyga – praktinis vadovėlis visoms Lietuvos šeimynoms ir šeimoms


Miestas:

2017 m. gegužės 24 d. Seime vyko Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos narės Rimantės Šalaševičiūtės inicijuotas Janinos Sirutienės knygos „Ketvirtį amžiaus globotiniams buvome mama ir tėčiu...“ pristatymas. Janina ir Liudas Siručiai vieni pirmųjų Lietuvoje įsteigė šeimyną. Jų šeimyna pradėjo kurtis 1989 metais, oficialiai įsteigta 1990 m. rugsėjo 17 d. Palangos miesto valdybos potvarkiu, 1990 m. rugsėjo 17 d. įregistruota, veikė 25 metus. Knyga buvo parašyta remiantis biografiniais faktais iš Janinos ir Liudo Siručių šeimynos gyvenimo.

Knygos pristatymo metu R. Šalaševičiūtė kalbėjo: „2005 metais, man tapus Vaikų teisių kontroliere, Lietuvoje prasidėjo šeimynų uždarinėjimas, nes savivaldybės tam neskirdavo lėšų, joms tai atrodė nenaudinga, o globos namai augo, ir per metus, galima sakyti buvo likviduotos 6 šeimynos iš 49. Man galiausiai pavyko įtikinti tuometinį premjerą Algirdą Brazauską, kad reikalingas Šeimynų įstatymas ir specialus finansavimas šeimynoms, kad jos ne nyktų, o plėstųsi, ir kuo daugiau vaikų augtų šeimos sąlygomis“.

„Janinos Sirutienės knyga yra labai atvira: joje atvirai kalbama apie santykius su vaikais, apie konfliktus su jais. Kaip trijų dukrų mama, žinau, kaip sunku yra priimti sprendimus savo biologinių, dviejų ar trijų vaikų atžvilgiu. Šeimynoje su 10-12 vaikų, kurie atėję iš skirtingų šeimų, skirtingų šeimos santykių modelių, sprendimų priėmimas kiekvieno iš jų atžvilgiu ir dėl bendros jų gerovės yra žymiai sudėtingesnis. Ši knyga yra puikus praktinis vadovėlis ir šeimynų globėjams, ir visoms Lietuvos šeimoms“, - sakė R. Šalaševičiūtė.

Knygos pristatyme taip pat dalyvavo knygos redaktorius Kostas Pivorius, Seimo narai Antanas Vinkus ir Robertas Šarknickas, svečiai Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjos Irena Karpičiūtė ir Renata Stankevičienė. Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo skyriaus pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Lietuvos šeimynų asociacijos pirmininkė Rita Ilgūnė-Martinėlienė, Janinos ir Liudo Siručių šeimynos auklėtiniai bei Lietuvos šeimynų atstovai.

Šiandien Lietuvoje veikia daugiau kaip 50 šeimynų. Knygos autorės teigimu, šeimynos yra nepajėgios išspręsti opių ir skaudžių problemų: juk šiuo metu apie 4000 jaunųjų mūsų valstybės piliečių dar auga kaip pamestinukai – be tėvų dėmesio ir meilės, be namų šilumos.


19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama