NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Pritarta Kultūros infrastruktūros centro formavimui

Kategorija:

Miestas:

Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ nuo 2020 m. balandžio 1 d. bus pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centrą. Toks sprendimas priimtas Vyriausybės posėdyje trečiadienį, Kultūros ministerija įgaliota įgyvendinti naujos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas.

Naujoji įstaiga vykdys ne tik VĮ „Lietuvos paminklų“, kaip kultūros paveldo tvarkybos darbų užsakovo, visas šiuo metu atliekamas funkcijas, bet ir Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų kultūros infrastruktūros objektų statybos ar modernizavimo darbų užsakovo funkcijas, kurias dabar kiekviena kultūros įstaiga vykdo atskirai. Ateityje šioje įstaigoje įtvirtinus kultūros infrastruktūros kompetencijas, kitos kultūros įstaigos savo žmogiškuosius išteklius galės panaudoti kultūros paslaugų kokybei gerinti. Tai numatančias Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pataisas šių metų gegužės mėnesį yra priėmęs Seimas.

VĮ „Lietuvos paminklai“ pertvarkant į biudžetinę įstaigą siekiama sutaupyti biudžeto asignavimų, sumažinti paslaugų ar rangos darbų kainą. Taip pat bus racionalizuojami paveldotvarkos programos įgyvendinimo procesai, numatomos papildomos funkcijos kultūros srities investicinių projektų vykdymo srityse, užtikrintas svarbių valstybės funkcijų vykdymas.

Valstybės įmonę „Lietuvos paminklai“ pertvarkyti į biudžetinę įstaigą numatyta Vyriausybės patvirtintame valstybės įmonių pertvarkos plane.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Reklama