NAUJIENOS

Prisimenant dr. Eugeniją Šimkūnaitę

Kategorija:

Miestas:
2020-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti gamtos mokslų daktarės Eugenijos
Šimkūnaitės (1920–1996) metais. Lietuvos nacionalinio kultūrinio paveldo puoselėtoją, vaistininkę,
knygų, straipsnių ir mokslo darbų autorę šiemet primins nemažai jos 100-osioms gimimo metinėms
skirtų renginių.
Dr. E. Šimkūnaitė populiarino liaudies mediciną visuomenei perteikdama sveiko gyvenimo
patarimus, mokydama pažinti gamtos reiškinius. Ji tyrinėjo ir aprašė nemažai vaistingųjų augalų,
skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose ir rašė straipsnius visuomenei skirtuose leidiniuose.
Vaistininkystės keliu
Žemė be istorijos tuščia ir beprasmė. Tik kai sužinome,
kokie žmonės joje gyveno ir kaip jie gyveno, žemė prabyla.
Prof. Juozas Girdzijauskas
Eugenija Šimkūnaitė gimė 1920 m. kovo 11 d. Rusijoje, Krasnodaro krašte, Olgos ir Prano
Šimkūnų šeimoje. Tėvas dirbo Novorosijsko ligoninės vaistinės vedėju, motina – medicinos sesuo.
1921 m. šeima grįžo į Lietuvą. 1922 m. P. Šimkūnas įsteigė vaistinę Tauragnuose, miestelyje netoli
savo tėviškės, Indubakių kaimo. Eugenija nuo mažens turėjo padėti tėvams  ūkyje  ir  vaistinėje, 
ruošti vaistažoles, jų pakuotes. Vaistinguosius augalus P. Šimkūnas parduodavo ne tik vaistinės
klientams, bet  ir kitoms vaistinėms Lietuvoje ir užsienyje. 1944 m. Tauragnų vaistinė sudegė, kai
į ją pataikė artilerijos sviedinys. Vaistininkas žuvo, O. Šimkūnienę priglaudė kaimynai. (Eugeniją
pasiekė žinia, jog žuvo abu tėvai. Tik po pusmečio ji sužinojo tiesą ir pėsčiomis grįžo namo, kad
pasirūpintų motina.)
1930 m. Eugenija baigė Tauragnų pradinę mokyklą, o 1937 m. – Utenos gimnaziją ir pradėjo
studijuoti farmaciją Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1943 m. gavo chemikės-vaistininkės
diplomą. Nuo 1941 m. dirbo Kauno bei Tauragnų vaistinėse, nuo 1942 m. – Vilniaus universiteto
Farmakognostiniame sode. 1945 m. dirbo Vilniaus I ligoninės vaistinės vedėja, vėliau – inspektore
Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiojoje farmacijos valdyboje.
1949 m. dirbo Kauno botanikos sode jaunesniąja moksline bendradarbe, tyrinėjo augalus bei rengė
mokslo darbą. Po metų grįžo į Vilnių, įsidarbino Lietuvos mokslų akademijos Biologijos institute.
1952 m. apgynė mokslų kandidatės darbą „Valerijono kultūra Lietuvoje“ ir buvo paskirta
Biologijos instituto Vaiskrūmių ir uogakrūmių sodo direktore. 1955 m. išvyko į Kazachstaną, dirbo
vaistinių ir aromatinių augalų instituto padalinyje. 1957 m. sugrįžo, Vyriausioje farmacijos
valdyboje ėjo vyriausiosios inspektorės pareigas, o nuo 1969  iki  1975 m. buvo Vaistažolių
skyriaus viršininkė. Dirbdama valdyboje tęsė vaistažolių ir jų resursų tyrinėjimus, 1971 m.
Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų daktarės darbą „Lietuvos vaistingųjų augalų
resursų naudojimo biologiniai pagrindai“. 1993 m. E. Šimkūnaitei pripažintas habilituotos gamtos
mokslų daktarės vardas.

Du paskutinieji jos gyvenimo dešimtmečiai buvo skirti Lietuvos vaistingiesiems augalams tyrinėti,
puoselėti liaudies mediciną bei kultūrinį paveldą. Tyrinėdama augimvietes, užrašinėjo ir tautosaką.
Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 1998 m. Tauragnų pagrindinei mokyklai suteiktas
Eugenijos Šimkūnaitės vardas. Lietuvos farmacijos sąjunga 1997 m. įsteigė „Dr. Eugenijos
Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondą“. Vykdant testamentą, E. Šimkūnaitės bute Vilniuje įrengta
ekspozicija, fondas rūpinasi atminimo ženklais, švietimu, rašytinio palikimo prieinamumu
visuomenei, leidyba. Šiemet, be kitų darbų, Tauragnuose, E. Šimkūnaitės vyšnių sode planuojama
įrengti suolelį, o Šimkūnų buvusių namų valdoje – atminimo ženklą.
*
Jei žmogus ką nors nori rasti, ieško ir negalvoja įsidėti į savo kišenę, tai būtinai randa. O jei nori į
savo kišenę ir dar iš kito kišenės – apie paparčio žiedą nė negalvok. Nenorėk kitam, ko nenorėtum  
sau – ir tada net ūkanotą dieną nereikės raukytis.
Dr. Eugenija Šimkūnaitė
*
Žiniuonės palikimas
Pasak dr. E. Šimkūnaitės kraštiečių, svėdasiškiai ir tauragniškiai žinoję tik du oratorius, „kurių
klausydamiesi žmonės alpo“. Tai prelatas Juozas Tumas-Vaižgantas ir Eugenija Šimkūnaitė. Ji
gebėjo pasakoti ir rašyti labai įtaigiai ir vaizdingai, vartojo daug tarmiškų žodžių. Žinojo, kaip
gydyti vaistingaisiais augalais, mokėjo „užkalbėti“, „burti“. Į paskaitas apie liaudies mediciną
susirinkdavo pilnos salės žmonių. Ji turėjo humoro jausmą, mėgo „pranašauti“, „raganauti“, 
sudarinėjo originalius horoskopus, primindama, jog aplinkos reiškinius „mūsų protėviai matė ne
visiškai tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Dažnokai ir nemažai savo vaizduotės pridėdavo“. Į daug ką
žvelgė kritiškai, pavyzdžiui, į klausimus apie dietas atsakydavo: „Et, varlos, mes turim tokį svorį,
kokio gamta reikalauja. Nėra ko jo dirbtinai valdyti. (...) Jeigu koks sportininkas ar gerai įmitęs
žmogus pakvailios dvi tris savaites, dažniausiai nieko blogo neatsitiks, tik vėliau truputį lašinių
užaugs.“ Gerbė savo darbą išmanančius žmones, mėgo tuos, kurie elgėsi natūraliai. Nekreipdavo
dėmesio į savo buities nepatogumus ar sunkumus.
Dr. Regina Stonkutė-Žukienė „Prisiminimuose“ rašo: „Buvau atsakinga už Vaistažolių skyriaus 
darbą  (...).  Norėdama šiek  tiek daugiau sužinoti  apie Lietuvos vaistažolių resursus ir paruošų
galimybes, nuėjau į Mokslų akademijos Biologijos institutą pas anksčiau vaistažolių paruošomis
užsiėmusią biologijos mokslų kandidatę Eugeniją Šimkūnaitę. Mane pasitiko maloni, jauna
moteris, apsirengusi balta palaidinuke ir tamsiu sijonu. Jai tada buvo trisdešimt treji metai. Ji man
davė įvairių patarimų, atsakė į mano klausimus ir pažadėjo ateityje padėti, jei tik reikės.“
Dr. E. Šimkūnaitės straipsnius apie vaistinguosius augalus spausdino moksliniai ir populiarūs 
leidiniai, laikraščių skaitytojai laukdavo žiniuonės patarimų. 1991-aisiais išleista knyga „Girios
medeliai, žali žaliuonėliai“, 1992 m. – „Gyvačių karalystė“, 1994 m. – „Ką žino tik ragana, arba
gyvenimas be tablečių“. Žiniuonės palikimas – rankraščiai, straipsniai – ir po 1996-ųjų išleistose
knygose. Tai mitologinės sakmės „Indraja – Saulės duktė“ (1999 m.), straipsnių rinkinys  „Sveiko

gyvenimo receptai“ (2001 m.), „Sveiko gyvenimo paslaptys ir lemtys“ (2003 m.), „Gyvenimas be
tablečių: iš žiniuonės palikimo“ (2005  m.).  
2006  m.  išleista  knyga  apie  Eugeniją  Šimkūnaitę „Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia“. „Sveiko
gyvenimo receptai“ išleisti ir 2010 m., o 2015-aisiais – „Eugenijos Šimkūnaitės receptų rinkinys“,
2018-aisiais – „Sveiko gyvenimo paslaptys“.

Danguolė Andrijauskaitė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokyklos
visuomenės sveikatos specialistė
Dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo  nuotr.

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama