NAUJIENOS

Pradėti Eibariškių parko Radviliškyje tvarkymo darbai. Spalio 28 d. radviliškiečius kviečiame į susitikimą Eibariškių parke

Kategorija:

Miestas:

Jau pradėti Eibariškių parko tvarkymo darbai pagal projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio miesto Eibariškių parko teritorijoje“.

Rangos darbų konkursą laimėjusi įmonė UAB „Statybų kodas“ šiaurinėje parko dalyje jau pradėjo tiesti takus. Ruduo ir artėjanti žiema yra geras metas parko medynų retinimui.

Pavasarį bus sodinami medžiai ir krūmai, o gėlynų sodinimas ir vejų sėjimas bus vieni paskutiniųjų darbų kitų metų vasaros antroje pusėje. Toks lauko darbų eiliškumas yra logiškas ir įprastas.

Eibariškių parke prieš 25–30 metų buvo pasodinta medžių, kurie dabar jau susiformavo į parko medynus. Vieni medynai gryni, kuriuose auga vienos rūšies medžiai, o kiti – mišrūs. Sodinimo atstumai, tos pačios rūšies medžių grupavimas guotais po kelis rodo, kad darbai organizuoti specialisto ir būta tam tikro sumanymo. Labiau patyrusi kraštovaizdžio architekto ar miškininko akis pastebės, kad vadovautasi ekologiniais principais. Medynų rūšinė sudėtis atitinka jiems būdingą augavietę. Beržai pasodinti žemesnėse, drėgnesnėse, pelkėjančiose vietose, o paprastieji ir raudonieji ąžuolai, paprastosios ir baltosios eglės, paprastosios, kalninės ir veimutinės pušys – ant kalvelių viršūnių.

Sodinta siekiant kurti parką, sodinimo atstumai parinkti didesni nei sodinat mišką. Daug kur sodinta kas 3-4 metrus, tačiau medynai susivėrė. Medžiai pradėjo stelbti vienas kitą, dalies medžių apatinė lajos dalis retėja, nes jiems trūksta šviesos. Išaiškėjo perspektyvūs, parko ateities medžiai. Matosi ir tie, kurie nepasieks pirmojo ardo, nes anksčiau buvo pažeista jų viršūnė, tad daugelis auga didžiųjų paunksmėje.

Dabar dar laikas padaryti atranką, sudaryti stipresniesiems vietos, kad, sumažėjus konkurencijai ir gavę daugiau šviesos, jie išvystytų plačias nuo žemės į dangų kylančias lajas. Ateities medyne paprastieji ąžuolai galėtų augti 7–9 metrų atstumais, o brandžiame medyne – ir rečiau.  To nebūtina pasiekti per vienus metus, tačiau dabar – tinkamas laikas išlaisvinti perspektyviausius ir  pašalinti pažeistomis viršūnėmis, sužeistais kamienais ir atsiliekančius augimo procese medžius.

 Apie tai 2019 m. spalio 28 d. 15 val. kviečiame pasišnekėti Eibariškių parke. Kviečiame surinkti aikštelėje prie pagrindinio įėjimo į Eibariškių parką (nuo Šiaulių gatvės, prie šiluminės trasos arkos).

Medynų retinimo klausimus aiškins UAB „Želdynai“ kraštovaizdžio architektas, miškininkas Mantas Pilkauskas. Susitikime dalyvaus darbus parke atliekančios įmonės atstovai, Radviliškio rajono savivaldybės, Radviliškio miesto seniūnijos atstovai.

 

********

Per Eibariškių parką Radviliškyje eina gamtinė riba tarp kalvotų moreninių ežeruotų aukštumų ir moreninių lygumų. Rytinėje parko dalyje yra mažai kalvotas ir daubotas priesmėlingas vietovaizdis, o vakarinėje plyti pelkėta moreninė lyguma, kuri žmonių iš dalies pertvarkyta, iškastos durpės ir molis. Karjeruose užtvenkus mažą upelį,  sudarytas didelis, apie 4 ha, tvenkinys.

Skirtingos gamtos sąlygos teikia nevienodus galimumus panaudoti. Ieškant sprendimų, buvo parengtas projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio miesto Eibariškių parko teritorijoje“. UAB „Plėtros partneriai“, bendradarbiaudami sus UAB „Želdynai“, parengė parko projektą, kuriam pritarė ir statybos leidimą išdavė Radviliškio rajono savivaldybė.

Rytinėje parko dalyje ant žemų lėkštų kalvų tinka auginti vertingų vietinių medžių rūšių medynėlius ir pavienius svetimžemius medžius, bus nutiesti takai, pastatyti suolai, suolų užnugarius pridengs krūmų gyvatvorės, bus įrengtas vasaros teatras, vejos aikštė apjuosta taku su suolais ir gėlynais, įrengtas žaliasis labirintas. Vakarinėje parko dalyje bus nutiestas pažintinis takas per pelkę, ant dirbtinės kalvos pastatytas apžvalgos bokštas stebėti paukščiams ir viso parko erdvei apžvelgti. Tvenkinys parko centre sudaro geras sąlygas maudytis ir ilsėtis prie vandens. Antruoju etapu prie tvenkinio bus įrengtos sporto aikštelės.

Mantas Pilkauskas, UAB „Želdynai“ kraštovaizdžio architektas, miškininkas


Braškinis pyragas – tortas

Šviežių bulvių plokštainis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama