NAUJIENOS

Mažinama perteklinė kontrolės našta aplinkosaugos srityje


Miestas:
Antradienį Seimas žengė labai pažangų, plačiu požiūriu grįstą ir seniai reikalingą žingsnį –buvo patvirtinta aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų pertvarka. Ją įgyvendinant bus sujungiami aštuoni savarankiški irdažnai tarpusavyje nesusikalbantys Regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD-ai), o penkių skirtingų aplinkos apsaugos įstaigųkontrolės funkcijos pavestos vienai institucijai – Aplinkos apsaugos departamentui. Taip ne tik pagerės aplinkosaugos kontrolė irbus užtikrintas geresnis pareigūnų motyvavimas bei darbo sąlygos, bet taip pat išvengta nereikalingo funkcijų dubliavimosi, „popierinės“ aplinkosaugos, perteklinio biurokratizmo, atskirų tarnybų nesusikalbėjimo, ir iš to kylančių nesukontroliuojamų sričių problemų. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau sumažės administracinė našta verslui, o gyventojams bus užtikrintos sąlygos savus ūkinius klausimus ir problemas išspręsti vienoje vietoje. Be abejo, žymiai pagerės ir pačios kontrolės kokybė, busužtikrintas jos efektyvumas ir skaidrumas. Tai leis įveikti netvarką gamtosaugos, o ypač atliekų tvarkymo sistemoje.
Iš karto noriu nuraminti besibaiminančius ir į reformos sūkurį patekusius kontrolės institucijų darbuotojus: jų darbo vietos bus išsaugotos, darbo sąlygospagerės, sumažės nereikalingo popierizmo, bus užtikrinamos sąlygos jų tobulėjimui. Dar vienas svarbus šios reformos rezultatas –tai perėjimas nuo kontrolierių veiklos policiniu principu prie patarėjo ir konsultanto, baudžiant tik už piktybinius pažeidimus, o ne neteisingą įrašą etiketėje, klaidą dėl nesuprasto teisinio reglamentavimo ar laiku nepateiktą pažymą. Tokia sistema efektyviai veikia Vokietijoje. Visada ja žavėjausi, ir jau senokai norėjau įgyvendinti ją Lietuvoje, todėl visuomet palaikiau šią idėją. 
Pertvarka vyks dviem etapais. Tad pagal naujai priimtas nuostatas, nuo kitų metų aplinkos apsaugos kontrolė Lietuvoje bus vykdoma ne tik Aplinkos apsaugos departamento, bet dar ir Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinė miškų tarnybos, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pavaldžių parkų ir rezervatų direkcijos, Lietuvos geologijos tarnybos, tačiau jau nuo 2019 m. sausio 1 d., aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdys tik Aplinkos apsaugos departamentas.
Taigi, galima teigti, jog patvirtinta aplinkosaugos sistemos reforma yrabe galo svarbus ir apgalvotas, istoriškai reikšmingas sprendimas. Sveikinu kolegas, žengusius šį drąsų ir protingą žingsnį, ir tokiu būdu tapus vieno esminių pokyčių dalimi. Džiaugiuosi prie to prisidėjusi.
Toliau žengiant administracinės naštos mažinimo, verslo sąlygų gerinimo ir visuomenės problemų sprendimo vieno langelio principo keliu, o taip pat kontrolės efektyvinimo, atpiginimo ir skaidrinimo link, išreikšiu palaikymą ir asmeniškai prisidėsiu prie alogiškų kontrolės sistemos pokyčių žemės ūkio, sveikatos apsaugos ir kitose srityse, sujungiant kontrolės funkcijas į vieningą sistemą.Tai visuomet buvo vienas esminių mano siekių, neišvengiamai paskatinusių rinktis politikės kelią.

Virginija Vingrienė
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama