NAUJIENOS

Juventiečiai pradėjo paramos akciją

Kategorija:

Miestas:

 

Sekmadienį Šiaulių „Juventos“ progimnazijos savanoriai Šv. Jurgio bažnyčioje, jos šventoriuje pradėjo akciją „Padovanok mūsų svajonei sparnus". Akcijos metu surinktos lėšos bus skirtos Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybai ir įrengimui.

Tai pirmasis centras Lietuvoje, kuris teiks vėžiu sergantiems ligoniams, jų artimiesiems psichologinę, socialinę, dvasinę paramą.

Šiandien juventiečiai, per pusdienį surinkę net 932 Lt, labai džiaugiasi ir visiems šiauliečiams nori padėkoti už aukas (žmonės aukojo tiek, kiek galėjo; ir nesvarbu, kad jiems nebeužteko simbolinių „vilties plytų“).

Dėkoju akcijoje dalyvavusiems mokytojams, akciją pristačiusiems, dainavusiems, savanoriams (Laisvūnei Šimonytei, Deimantei Varmauskaitei, Domantui Gružui, Gabrielei Janušauskaitei, Viliui Kliminskui, Urtei Margevičiūtei, Paulinai Janulytei, Gretai Ziberkaitei, Gabijai Kušleikaitei, Gilminai Juškutei), savo „stogu" ir įtaigiu, šiltu žodžiu parėmusiam kunigui klebonui E.Venckui. Mus visus šiandien sujungė bendras ir kilnus tikslas, nušviestas pakilios nuotaikos ir skaisčios vasarinės saulutės.

Balandžio 30 - gegužės 14 dienomis akcija tęsis progimnazijoje.

 

 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos

Neformaliojo švietimo ir pagalbos vedėja J.Ančerevičiūtė

 

 

***

Mišių eigoje juventietis Bernardas Garbačauskas skaitė  „Maldą už sergančius“ (žodžius parašė pats Bernardas, kelis kreipinius pridėjo Gabija Kušleikaitė ir mokyt. L.Skyrienė):

 

1.      Gerasis Dieve, vesk visus mus tikėjimo, vilties ir meilės keliu. Padėk kiekvienam atrasti ir pažinti Tave.

 

2.      Jėzau, atleisk už mūsų nuodėmes ir apsileidimus.

 

3.      Dieve, suteik stiprybės ir jėgų pasveikti visiems sergantiems.

 

4.      Viešpatie, suteik vilties pasveikti ligoniams, sergantiems onkologinėmis ligomis.

 

5.      Dieve, padėk sergantiesiems susigyventi su  savo liga, padėk jiems integruotis visuomenėje. Suteik jėgų ir stiprybės įgyvendinti savo gyvenimo tikslus.

 

6.       Tėve Mūsų, saugok ir globok sergančiųjų artimuosius, draugus, suteik jiems kantrybės, meilės ir vilties.

 

7.      Kristau, saugok žmonių sveikatą ir, prašau, kad sergančiųjų būtų kuo mažiau.

 

8.      Dieve, prašome Tavęs, kad mokslas vis labiau žengtų į priekį ir būtų išrasti vaistai sergantiems onkologinėmis ligomis.

 

9.      Dieve, globok visus gydytojus, saugok jų pašaukimą ir atsidavimą ligoniui. Prašome, kad kiekvienas gydytojas mylėtų savo ligonį taip, kaip save.

 

10. Dieve, prašome, kad kiekvienas žmogus brangintų ir vertintų  savo brangiausią turtą  - sveikatą.

 

11. Viešpatie, suteik jėgų broliams pranciškonams pastatyti Šv. Pranciškaus onkologijos centrą. O mums visiems, geros valios žmonėms, pinigine auka prisidėti prie šio kilnaus tikslo.

 

12. Gerasis Dieve, laimink visas kūdikėlių besilaukiančias mamas, suteik joms stiprybės ir išminties išsaugoti Dievo dovaną – gyvybę.

 

13. Ačiū Tau, Dieve, ačiū tėveliams už gyvybę ir gyvenimą.


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama