NAUJIENOS
Tauragė žalumu lenkia ir kurortus

Jei tenka kirsti mišką saugomoje teritorijoje


Miestas:
Vasario 6 d. Seimo Aplinkos apsaugos posėdžių salėje įvyko Seimo narės Virginijos Vingrienės surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje buvo apsikeista nuomonėmis apie Verkių regioniniame parke vykdomus medžių kirtimus bei teisės aktus, reglamentuojančius kirtimų technologijas saugomuose miškuose. Diskusijoje dalyvavo šešiolika įvairioms institucijoms atstovaujančių asmenų, tarp jų Aplinkos ministerijos, Vilniaus savivaldybės, Valstybinių miškų urėdijos atstovai.
 
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narės V. Vingrienės teigimu, surengti šią diskusiją ją paskatino Verkių parko kaimynystėje gyvenančių žmonių skundai, esą didelių gabaritų plyniems kirtimams skirtos miškų kirtimo mašinos – vadinamieji „harvesteriai“ – žaloja parko medžius, darko miško paklotę, išvažinėja parko kelius. „Piliečiai teiravosi, ar „harvesterių“ naudojimą būtų galima pakeisti benzopjūklais, nepaisant galimai didesnių sąnaudų, o ugdomiesiems kirtimams skirti kompaktiškus, mažesnių gabaritų „harvesterius“, dažniausiai naudojamus būtent parkų tvarkymui. Kyla klausimas, kodėl eilinį kartą einama lengviausius keliu, skubotai pasirinkus pirmą po ranka pasitaikiusią techniką? Juk miestų parkai – tai ne ūkiniai miškai. Atitinkamai, šiuo atžvilgiu ekonominė nauda negali būti vieninteliu prioritetu, nes priimamas sprendimas yra susijęs ir su rekreaciniais, ekologiniais, socialiniais, kraštovaizdžio aspektais. Būtent tai turėtų būti prioritetų viršūnėje, kalbant apie saugomas teritorijas. Išties, Verkių regioniniame parke miškas kertamas vykdant ugdomuosius kirtimus, retinimą, parko tvarkymo darbus“, – sako Seimo narė .
 
Seime vykusioje diskusijoje buvo susitarta, jog rangovas pagal užsakymą likusį iškirsti miško plotą kirs atsargiau, ir, kiek tai leis galimybės, naudos mažesnę žalą parkui sukeliančią kirtimo techniką. Taip pat sutarta, kad į rengiamas kitais metais numatomų kirtimų sutartis bus įtraukti aiškūs reikalavimai, kokią kirtimo techniką privalu naudoti. Be to, sutarta ateityje numatomų kirtimų saugomuose miškuose miškotvarkos projektus griežtai derinti su gamtosauginiais projektais, ko ir reikalauja teisės aktų nuostatos.
 „Aplinkos ministerijos atstovai sutiko iki balandžio 10 d. parengti projektą, skirtą pagerinti miestų ir priemiesčių aplinkinių miškų tvarkymo įstatyminį reguliavimą, tačiau perspėjo, jog šis projektas bus tik pirmasis žingsnis ilgo teisėkūros proceso kelyje. Todėl, kaip teigė Aplinkos ministerijos atstovai, pirmiausia bus parengtas teisės aktas, reglamentuojantis Verkių ir Pavilnių regioninių parkų miško kirtimo tvarką. Taip pat, visų valstybinių institucijų paprašyta aktyviau ir plačiau informuoti visuomenė apie vykdomus kirtimus, paaiškinant jų tikslingumą, pobūdį, specifiką ir užtikrinti, kad informacija būtų prieinama kuo didesnei visuomenės daliai“, –  apie diskusijos rezultatus pasakojo V. Vingrienė.
 
Balandžio 10 d. Aplinkos ministerijai parengus minėtą projektą, numatoma surengti antrąją apskrito stalo diskusiją šiuo klausimu.
 
Karolina Baltmiškė
 

 

Reklama