NAUJIENOS

Ir kaimuose verta statyti taromatus vienkartinėms gėrimų pakuotėms surinkti


Miestas:
Nuo 2016 m. vasario 1 d. įvesta užstato už gėrimų pakuotes sistema. Užstato pakuočių atliekų priėmimas ir užstato grąžinimas susietas su šių pakuočių pardavimo vietomis. Miestuose tai atlieka pakuočių pardavėjai, prekiaujantys parduotuvėse, kurių prekybos plotas 300 kv. m ir daugiau. Kaimo vietovėse atliekų priėmimą ir užstato grąžinimą atliekamas visose be išimties pardavimo vietose.
 
 Neveiksminga pataisa
 
2017 m. spalio 12 d. priimtos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisos, įsigaliosiančios nuo 2019 m. gegužės 1 d., įpareigoja miestelių ir kaimo parduotuves, kurių plotas daugiau kaip 60 kv. m,  taip pat dalyvauti pakuotės užstato sistemoje.  Įstatymas numato, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pakuočių pardavėjus aprūpina užstato pakuočių atliekoms priimti skirtomis priemonėmis. Jos turi būti parinktos atsižvelgiant į parduotuvės prekybos plotą ir surenkamų pakuočių atliekų kiekį. Neaprūpinant  priemonėmis, pardavėjams turi būti kompensuojamos jų patirtas išlaidas jas įsigyjant. Šie ekonominiai veiksniai lėmė, kad miestų parduotuvėse naudojamos automatizuoto pakuočių atliekų priėmimo priemonės – vadinamieji taromatai, o daugumoje miestelių ir kaimo parduotuvių tai atliekama rankiniu būdu. Taigi,  pastarieji pardavėjai atsiduria diskriminacinėse sąlygose. Jiems nustatytas mažesnis ir išlaidų nepadengiantis sąnaudų kompensavimo tarifas. Kai tuo tarpu pakuotes surenkantiems taromatais, prekybos vietoms faktiškai garantuojamas pelnas.
Sudėtingas ir net neįmanomas rankinio priėmimo proceso higieninių sąlygų užtikrinimas. Negana to, reikalingas santykinai didelis pakuočių tvarkymui skiriamas plotas, dėl ko aiškiai sumažėja  prekybos ploto panaudojimo efektyvumas.
Priimant rankiniu būdu, jei pardavėjas nustato, jog grąžinama pakuotė dalyvauja užstato sistemoje ir yra tinkama, vartotojui grąžinamas užstatas, tačiau tai nereiškia, kad konkreti pakuotė užstato sistemos administratoriaus bus apskaityta kaip tinkama, o pardavėjui bus sugražinta toji sumokėta suma. Pakuotės „tinkamumas“ nustatomas tik užstato sistemos administratoriaus skaičiavimo centre.
Nuo kitų metų gegužės įsigaliosianti įstatymo pataisa dėl minimalaus ploto (60 m2) kaimo parduotuvėms privalomai priimti grąžinamas pakuotes aukščiau išvardintų sąlygų faktiškai nepašalina ir nuo prievolės išlaisvina tik nežymią kaimo prekybininkų dalį.
 
Pirmiausia – patogumas vartotojui
 
Užstato už pakuočių atliekas sistema pirmiausia turi būti patogi vartotojams. Patogiomis grąžinti užstato pakuotes vietomis yra ne vien jų pardavimo vietos. Pakuočių surinkimas ne vien jų pardavimo vietose kaimo vietovėse ir miesteliuose leistų efektyviai ir centralizuotai spręsti užstato grąžinimo problemas, kylančias dėl ribotų parduotuvių plotų ir nepakankamai kompensuojamų rankinio surinkimo sąnaudų. Ypač svarbu ieškoti išeičių, einant užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių plėtros keliu.
Šiuo metu komitetai svarsto įstatymo pakeitimo, siūlančio į užstato sistemą įtraukti vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų tarą (pataisai pritarta po pateikimo dar 2017 balandžio mėnesį), paskatintų dar didesnį pakuočių surenkamumo efektyvumą perdirbimui teikiant švarią ir kokybišką žaliavą. 
Antra – užstato už pakuotes sistema yra puiki priemonė kelti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, tinkamus atliekų rūšiavimo įgūdžius, tad surinkimo priemonių prieinamumas vartotojams turi būti kuo platesnis.
 
 
Siūlomi pakeitimai
Esu parengusi ir užregistravusi Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą,  kuriuo siūlau panaikinti pareigą (paliekant teisę) kaimo vietovių pardavėjams priimti rankiniu būdu grąžinamas daugkartines ir vienkartines pakuotes, o daugkartinės ir vienkartinės pakuotės užstato sistemų administratoriams nustatyti pareigą užtikrinti, kad kiekvienos kaimo vietovės seniūnijos teritorijoje veiktų bent vienas automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) daugkartinių ir vienkartinių pakuočių priėmimo bei užstato grąžinimo įrenginys.
Šiuo įstatymo pakeitimu būtų pašalintos kaimo vietovių pardavėjų atžvilgiu taikomos diskriminacinės užstato pakuočių priėmimo sąlygos.
Taip pat siūlau įtvirtinti nuostatą, jog užstato pakuočių ar pakuočių atliekų grąžinimas būtų siejamas ne vien tik su užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių pardavimo vietomis. Tai gali būti ir viešųjų renginių vietos, mokymo, gydymo, viešojo administravimo ir kitos institucijos. Susitarimais su šių vietų valdytojais užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius taip pat, kaip ir su prekybos vietų valdytojais (įstatyme nurodytais pakuočių pardavėjais) galėtų pagrįsti galimybes atlikti įstatyme jam nurodytas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos teritorijoje. Pakuočių užstato sistema pirmiausia turi būti patogi vartotojams, tad surinkimo priemonių prieinamumas jiems turi būti kuo platesnis.
Siūlau įpareigoti Aplinkos ministeriją iki įstatymo papildymo įsigaliojimo dienos parengti Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių tarpusavio veikimo ir atsiskaitymo pagal viešosios sutarties taisykles tvarkos aprašą bei koreguoti kitus galiojančius įgyvendinamuosius teisės aktus.
 
Virginija Vingrienė
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama