NAUJIENOS

Intensyvūs darbai vykdomi Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“

Kategorija:

Miestas:
Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0003 „Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Radviliškio rajone. Projekto įgyvendinimo metu planuojama investuoti į ugdymo įstaigos Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ infrastruktūros modernizavimą bei aprūpinimą priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.
Radviliškio lopšelis – darželis „Žvaigždutė“ paslaugas teikia patalpose, kurios iš esmės nebuvo atnaujintos nuo darželio statybos metų ir nebeatitinka keliamų reikalavimų, nėra tinkamos siekiant užtikrinti kokybišką ir patrauklų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, baldai taip pat yra pasenę. Pagrindinė nustatyta problema – teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo erdvių kokybė neatitinka keliamų reikalavimų, nėra užtikrinamas pakankamas paslaugų prieinamumas.
Planuojamas projekto rezultatas – projekto įgyvendinimo metu Radviliškio lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“, esančiame adresu V. Brazausko g. 1, Radviliškio mieste, bus modernizuotos 8 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (atliekamas kapitalinis remontas), įsigyti baldai (persirengimo spintelės su suoliukais, 4 vietų staliukai, kėdutės, čiužiniai), įranga (interaktyvios lentos su projektoriais, 4 vnt.), skirti ugdymo procesui gerinti. Patalpos bus modernizuojamos remiantis šiam pastato tipui (LD 01) pateiktais ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) edukacinių erdvių modernizavimo kriterijais.

Atnaujinus 8 ugdymo grupių infrastruktūrą bus sukurtos 28 naujos vaikų ugdymo vietos.

Įgyvendinus projektą bus teikiamos kokybiškos vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Projekto įgyvendinimas turės įtakos pagrindinėms tikslinėms grupėms: Radviliškio lopšelio darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniams bei šios švietimo įstaigos darbuotojams. Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Radviliškio rajono savivaldybės. Projekto lėšomis įsigytas turtas bus perduotas Radviliškio lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė", kuris administruos, organizuos ir teiks visas paslaugas, taip pat užtikrins tinkamą infrastruktūros priežiūrą.
 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama