NAUJIENOS

Europarlamentarai susirūpinę dėl galimo Kinijos spaudimo ES diplomatijai

Kategorija:

Miestas:
ES turi tapti atsparesnė užsienio šalių skleidžiamai dezinformacijai, pažymėjo Europos Parlamento (EP) Užsienio reikalų komiteto nariai, ketvirtadienio vakarą diskutuodami su ES vyriausiuoju įgaliotiniu Josep Borrell. Atsakydamas į europarlamentarų susirūpinimą dėl galimo Kinijos spaudimo sušvelninti dezinformacijos ataskaitą, J. Borrell patikino, kad jo nebuvo.
Komentuodama „New York Times” paskelbtą informaciją, jog Kinijos spaudžiama Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) galėjo sušvelninti ataskaitą dėl dezinformacijos, Europos liaudies partijos atstovė Sandra Kalniete (Latvija) išreiškė viltį, jog „šis incidentas neprives prie politinės cenzūros”. Ji klausė, ar pasikeitė kokios nors objektyvios aplinkybės, dėl kurių prireikė keisti dokumentų turinį. Europarlamentarė taip pat ragino pagerinti ES strateginę komunikaciją ir skirti daugiau lėšų atitinkamam EIVT padaliniui.

Socialistų ir demokratų atstovas Tonino Picula (Kroatija) taip pat ragino sustiprinti ES pajėgumą kovoti su dezinformacija ir aktyviau plėtoti dialogą su skaitmeninėmis platformomis, kartu užtikrinant išraiškos laisvę. Frakcijos „Atnaujinkime Europą” atstovė Hilde Vautmans (Belgija) prašė paviešinti visus straipsnyje minimus dokumentus, nes „Europa turi žinoti – kitaip prarasime pasitikėjimą”. Ji taip pat ragino priimti naują ES politikos Kinijos atžvilgiu strategiją ir siekti, kad ši šalis būtų atviresnė apie koronaviruso kilmę.

Tapatybės ir demokratijos frakcijos atstovas Thierry Mariani (Prancūzija) ragino atskleisti, kas ir kaip darė spaudimą ES diplomatams. „Nepriklausomumas turi būti užtikrintas, o bet koks spaudimas yra nepriimtinas”, – pridūrė EP narys. Savo ruožtu Žaliųjų atstovas, EP delegacijos ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika pirmininkas Reinhard Bütikofer (Vokietija) teigė, jog visuomenės kritika šiuo atveju yra „išpūsta”. Kartu jis ragino pritarti Švedijos ir Vokietijos reikalavimui, kad Kinija visiškai skaidriai informuotų apie koronaviruso kilmę ir pradinį plitimą.

Europos konservatorių ir reformuotojų atstovė Anna Fotyga (Lenkija) sakė, jog EIVT ataskaita yra „bendresnė negu įprasta”, todėl ragino atvirai atsakyti, ar Kinija nedarė spaudimo ES diplomatams. Europos vieningųjų kairiųjų atstovas Mick Wallace (Airija) teigė, jog ne tik Kinija ir Rusija, bet ir ES, JAV bei kitos šalys užsiima propaganda, ir klausė, kodėl ataskaitoje neminimas Donaldas Trumpas ar Borisas Johnsonas.

Radosław Sikorski (Europos Liaudies partija, Lenkija) svarstė, ar Lisabonos sutartis yra gerbiama, kai ES Taryba nustato užsienio politikos kryptis, o vėliau skirtingos ES šalys vykdo savarankišką politiką. Anna Bonfrisco (Tapatybės ir demokratijos frakcija, Italija) ragino atkreipti dėmesį į platformas, kuriose platinama dezinformacija, ir jų atsakomybę. Angel Dzhambazki (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Bulgarija) priminė, kad prieš 34 metus Sovietų Sąjungą skleidė melą apie Černobylio katastrofą, o dabar taip pat elgiasi Kinija.

ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai J. Borrell paneigė, jog EIVT pasidavė Kinijos spaudimui. Pasak jo, yra du atskiri dokumentai: vidinis ir viešas, o teiginys, kad vieša ataskaita buvo sušvelninta, neatitinka tikrovės. Prelegento teigimu, EIVT nuolat įsiklauso į įvairių užsienio veikėjų nuomones, tačiau „to negalima vadinti pasidavimu spaudimui”. Pasak J. Borrell, EIVT dirba svarbų darbą turėdama ribotus išteklius, o visuomenė turi ja pasitikėti. ES vyriausiasis įgaliotinis pabrėžė, kad dėl kovos su dezinformacija svarbos iš esmės sutaria visos ES valstybės, iš kurių jis jaučia stiprią paramą.

EP Užsienio reikalų komiteto pirmininkas David Mc Allister (Europos liaudies partija, Vokietija) pažymėjo, jog Europos Parlamentas laiko kovą su dezinformacija ir priešiška propaganda itin svarbia. Pasak jo, ES turi tapti atsparesnė krizėms, taip pat pajėgesnė strategiškai komunikuoti ir atsispirti Kinijos, Rusijos bei kitų šalių skleidžiamai tendencingai informacijai nepažeisdama pagrindinių vertybių.

Robertas Pogorelis

EP ryšių su žiniasklaida administratorius

19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama