NAUJIENOS

Dokumentinės monografijos „Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893–1945)“ pristatymas

Kategorija:

Miestas:
2020 m. kovo 5 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio
Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks istorikės, kraštotyrininkės Joanos Vigos Čiplytės
dokumentinės monografijos „Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893–1945)“ pristatymas ir
susitikimas su autore. Renginys skiriamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Dr. Vladas Natkevičius – Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, savanorių raitelių
šimtinės „Geležinis Vilkas“ steigėjas, diplomatas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras
Maskvoje. Pristatomas leidinys – tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. Vlado Natkevičiaus
gyvenimą, politinį ir diplomatinį darbą, visuomeninę veiklą ir kūrybą. Knyga sudaryta iš dviejų
dalių. Pirmojoje leidinio dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus knygos, straipsniai, politiniai
pranešimai ir kt.
Generolas Stasys Raštikis rašo, kad dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip ,,aktingas“

derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai
buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos
delegacija, tarp jų ir dr. Vladas Natkevičius, vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo
įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos
nepriklausomybės praradimo.
Sovietams okupavus Lietuvą, dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno
Austrijoje. Tačiau netikėtai susirgus, 1945 metų gegužės 25 d. mirė. Jam buvo 52-ji metai.
Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso kapinaitėse.

Pagarbiai
Loreta Liutkutė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama