NAUJIENOS

Diskutuota dėl Klaipėdos rajono prioritetinės plėtros zonų

Kategorija:

Miestas:
Trečiadienį Klaipėdos rajono savivaldybės salėje vyko koreguojamo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių aptarimas – svarstyta, kurias teritorijas nustatyti kaip prioritetinės plėtros.
 
Viso rajono bendrasis planas koreguojamas, nes tikimasi, kad tai prisidės prie problemų, kylančių dėl teritorijų planavimo, žemės paskirties keitimo ir chaotiškos urbanistinės plėtros, sprendimų. Tačiau reikia apsispręsti, kurias teritorijas rajone nustatyti kaip prioritetinės plėtros, ir ten atsakingai investuoti Savivaldybės lėšas reikalingai infrastruktūrai įrengti, pagalvoti apie šių teritorijų užstatymo tankį ir nuspręsti, ar stiprinti priemiesčių zonų plėtrą, ar visgi gyvinti toliau nuo Gargždų ir Klaipėdos miestų nutolusias gyvenvietes.
Bendrąjį planą rengiančios UAB „Urbanistika“ atstovas Saulius Motieka pristatė dvi prioritetinės teritorijų plėtros alternatyvas – maksimalių ir nuosaikių prioritetų. Jis nurodė, kad pirmajame variante prioritetinių ir neprioritetinių teritorijų yra po 50 proc. Tačiau ir įsipareigojimai šiuo atveju Savivaldybei tektų maksimalūs. Nuosaikių prioritetų variantas numatytų, ką įmanoma per 10 metų laikotarpį įgyvendinti, prioritetinių zonų jame mažiau.
Dėl šių teritorijų dar bus diskutuojama su Savivaldybės skyrių vedėjais ir darbuotojais, o po trijų savaičių planuojamas kitas susitikimas su bendrojo plano rengėjais.
Bendrojo plano prioritetinių teritorijų pristatyme dalyvavo Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, vicemerės Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys, Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti darbuotojai.
 
 
Rita Rapalienė
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

 
 

19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama