NAUJIENOS

Baigiamasis paramos akcijos renginys – „maratonas“

Kategorija:

Miestas:

 

2012 m. gegužės 15 – 16 dienomis aštuoniose Šiaulių miesto ir rajono mokyklose vyko paramos akcijos „Padovanok mūsų svajonei sparnus“ baigiamieji renginiai, skirti Klaipėdoje statomam pirmajam onkologijos centrui.

 

Akcija prasidėjo dar balandžio mėnesį, kai Šiaulių miesto ir rajono mokyklos, dalyvaujančios Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto TAPK (Neformalaus švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse) programoje „Tu ir aš – kartu mes galia“, įsijungė į paramos akciją Šv. Pranciškaus onkologijos centrui paremti. Kiekviena mokykla savaip prisidėjo prie centro statybos.  Vieni aukas rinko savoje mokykloje, kiti į paramą įjungė artimiausią bendruomenę. Gražiu renginiu kartu su šv. Jurgio parapija pradėjo Šiaulių „Juventos“ progimnazija. Čia nuoširdžiai triūsė Bernardas Garbačiauskas, Gabija Kušleikaitė, Ieva Andriulytė, Gilmina Juškutė, Laisvūnė Šimonytė, Gabrielė Janušauskaitė, Vilius Kliminskas, Urtė Margevičiūtė, Paulina Janušytė, Greta Ziberkaitė.

Šiauliečiai geranoriškai atsiliepė į juventiečių akciją ir per vieną dieną suaukojo daugiau kaip 900 litų.

Gražią paramos centrui sieną pirkdami simbolines plytas mūrijos Šiaulių Gegužių ir Ragainės progimnazijos, Šiaulių „Santarvės“ vidurinė ir kitos programoje dalyvaujančios mokyklos.

O gegužės 15 – 16 dienomis juventiečių, vadovaujamų technologijų mokytojos Indrės Šatkauskienės,  rankomis išpuoštas autobusas išriedėjo į baigiamąjį renginį. Kiekvienoje akcijoje dalyvavusioje mokykloje vyko „Gerumo pamokos“, per kurias Šiaulių Lieporių gimnazistai skaitė žodžius, verčiančius kiekvieną susimąstyti: „Ką aš daryčiau, jei sužinočiau, kad man diagnozuota sunkiai pagydoma liga“. Etikos pamokose dainavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos moksleiviai: solistai Deimantė Varmauskaitė, Arminas Stočkus, Domatas Gružas, vokalinis ansamblis „Allegro“. Dainininkus „Gerumo pamokai“ parengė mokytojos Elytė Motuzienė, Loreta Stankuvienė, Gaiva Šimėnienė.

Apie šva.Pranciškaus onkologijos centro tikslus pasakojo šio centro direktorė Aldona Kerpytė.

Autobusas, apkeliavęs Šiaulių miesto ir rajono programoje dalyvaujančias mokyklas atriedėjo į Kryžių kalne esantį pranciškonų vienuolyną. Čia su „Gerumo pamoką“ vedusiais savanoriais bendravo brolis Ramūnas. Moksleiviai dalijosi išgyvenimais, ką patyrė dalyvaudami labdaros akcijoje. O Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoja Jūratė Ančerevičiūtė pasiūlė pramos šv.Pranciškaus onkologijos centrui atramos tašku būti Kryžiaus kalne esančiam vienuolynui ir kartu su mokyklų bei miesto savanoriais rengti įvairias akcijas, padedančias išgyventi kilnią misiją atliekančiam onkologijos centrui.

Akcijos pabaigoje į dangų buvo paleisti devyni žibintai, tiek, kiek programoje „Tu ir aš – kartu mes galia“ dalyvavo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono mokyklų, tuo pabrėžiant, kad savanorystės idėja šiame mieste turi galimybių augti ir apjungti vis daugiau šiauliečių.

 

Genovaitė Paulikaitė

Nuotraukų autorė Jūratė Ančerevičiūtė


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama