NAUJIENOS

Atliekamas Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas

Kategorija:

Miestas:

2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Lietuvoje 10 – je apskričių visose savivaldybėse vykdomas suaugusių (19-64 m. amžiaus) ir pagyvenusių (65-75 m. amžiaus) gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas (toliau – Tyrimas), kurio metu numatoma apklausti atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 2819 respondentų. Tauragės r. tyrimą atliks Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Tyrimo metu bus apklausti 39 respondentai (20 Tauragės r., 12 Gaurės ir 7 Skaudvilės m.).

Tyrimas atliekamas įgyvendinant 2019 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos 2019 m. sausio 14 d. protokolo Nr. LP-9 nutarimu Nr. 1 patvirtintus Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. veiklos prioritetus.

Tyrimo tikslas – anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročius ir faktinę mitybą; išmatavus asmens ūgį ir kūno masę, apskaičiuoti kūno masės indeksą (KMI) bei įvertinti gyventojų fizinio aktyvumo būklę.

 Atlikto tyrimo duomenys leis įvertinti gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo būklę bei pokyčius ir rengti sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo skatinimo rekomendacijas, organizuoti mokymus specialistams ir visuomenei apie tinkamą mitybą bei fizinio aktyvumo skatinimą, problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Analogiški tyrimai Lietuvoje vykdomi nuo 1997 m. kas 5–6 metai.

Tyrimo koordinatorius ir duomenų tvarkytojas – Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras. Tyrimą atlieką savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai (apklausėjai).

Tauragės rajono savivaldybės administracija


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama