NAUJIENOS

Alytaus aerodromas perduodamas Alytaus savivaldybei

Kategorija:

Miestas:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė priėmė sprendimą Alytaus aerodromą perduoti Alytaus savivaldybei.

Alytaus savivaldybės nuosavybėn perduodamas aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamasis turtas (8 pastatų ir 15 orlaivių), esantis Alytaus miesto civilinio aerodromo teritorijoje Alytuje, Miškininkų g. 3.

Šiuo metu 19 savivaldybių teritorijoje esantį ilgalaikį ir trumpalaikį aviacinės paskirties valstybės turtą patikėjimo teise valdo biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto centras. 2019 m. buvo organizuoti pasitarimai dėl civilinių aerodromų ir juose esančio trumpalaikio ir ilgalaikio turto tolesnio naudojimo, civilinių aerodromų vystymo galimų perspektyvų ir aviacijos sporto plėtojimo.

2020 m. sausio 6 d. neformaliame ministrų pasitarime priimtas sprendimas pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, atsižvelgiant į atitinkamų savivaldybių prašymus, parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos sporto centro valdomo aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamojo turto perdavimo atitinkamų savivaldybių nuosavybėn. Toks siūlymas susijęs su tuo, kad savivaldybės sportui per metus skiria apie 80–100 mln. eurų tiesiogiai iš savo biudžetų, jos valdo didžiąją dalį sporto infrastruktūros ir yra suinteresuotos, kad ta infrastruktūra būtų išlaikyta, atnaujinta ir sudarytų galimybes gyventojams turiningai leisti laisvalaikį.

Alytaus miesto savivaldybė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir Lietuvos sporto centrą, prašydama perduoti Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomą aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamąjį turtą, esantį Alytuje, Miškininkų g. 3, Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn įgyvendinti savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios veiklos skatinimui.

Tame pačiame regione mažoji aviacija taip pat plėtojama netoli Alytaus esančiame viename iš aktyviausių aerodromų – Pociūnų aerodrome, taip pat Kauno aerodrome.

LRV inf.


19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama