NAUJIENOS

2019 m. kovo 25 – balandžio 30 d. koncertai

Kategorija:

Miestas:

KONCERTAI  VILNIUJE

 

Kovo 30 d., šeštadienį, 19 val. koncertų salėje „Compensa“

Orkestro muzikos koncertas „Meilė nugali viską“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistė MAYUMI KANAGAWA (smuikas)

Dirigentas MODESTAS BARKAUSKAS

Programa:

PIOTR ČAIKOVSKIJ – „Romeo ir Džuljeta“, uvertiūra fantazija pagal Williamą Shakespeare’ą

SERGEJ PROKOFJEV – Koncertas smuikui ir orkestrui Nr. 1 D-dur, op. 19

NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV – Simfoninė siuita „Šecherazada“, op. 35

Teigiama, kad Vergilijaus 10-ojoje eklogėje užrašyta garsioji sentencija „omnia vincit amor“ („meilė nugali viską“). Jo eklogės – tai poetinės realių ir gyvenimiškų situacijų miniatiūros, pastoraliniai, idealizuotos meilės vaizdiniai. Meilė – tarsi amžina kūrybos versmė, įkvėpusi ne vieną poetą, ne vieną kompozitorių imtis plunksnos ir savo mintis užrašyti žodžiais ar garsais. Tad neatsitiktinai šio vakaro programoje dvi rusų kompozitorių Piotro Čaikovskio ir Nikolajaus Rimskio-Korsakovo simfoninės kompozicijos byloja apie skirtingas meilės istorijas. Tarp šių kūrinių įsiterpia neoklasicizmu dvelkiantis Sergejaus Prokofjevo Pirmasis koncertas smuikui, kuris itin ryškiai atskleidė Prokofjevo talento ypatybę – tyrą, santūrų ir dvasingą lyriškumą, nors šalia jo daug dėmesio skiriama ir groteskui. Smuiku solo šįvakar griežia japonų smuikininkė Mayumi Kanagawa, kurios prakalbintas smuikas neretai palyginamas su sodriu, šiltu ir nuoširdžiu alto tembru. Ši atlikėja tapo Vilniuje 2013 m. vykusio J. Heifetzo smuikininkų konkurso nugalėtoja, 2016 m. Princesės Astrid konkurse Trondheime pelnė pirmąją, o 2018 m. prestižiniame Long–Thibaud–Crespin konkurse Paryžiuje – antrąją premiją. Taigi nepaprastai įdomu vėl išgirsti šią smuikininkę Lietuvoje ir tapti jos sparčiai kylančios muzikinės karjeros liudininkais.

Bilietai – 15, 20, 30, 50 Eur

 

 

Kovo 31 d., sekmadienį, 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Kamerinės muzikos koncertas „Romantinė popietė“

RAMUTĖ KALNĖNAITĖ (violončelė)

LEONIDAS DORFMANAS (fortepijonas, Vokietija)

Programa:

FRANZ SCHUBERT – Sonata „Arpeggione“ violončelei ir fortepijonui, D. 821

FRANZ SCHUBERT–FERENC LISZT – „Margarita prie ratelio“, „Malūnininkas ir upelis“

FRANZ SCHUBERT – Du ekspromtai iš Keturių ekspromtų, op. 90: Ges-dur, As-dur

CÉSAR FRANCK – Sonata violončelei ir fortepijonui A-dur

Šiame koncerte violončelininkė Ramutė Kalnėnaitė ir pianistas Leonidas Dorfmanas atliks ankstyvųjų ir vėlyvųjų kompozitorių romantikų kūrinius.

Iškili violončelės pedagogė ir atlikėja R. Kalnėnaitė atlieka įvairių epochų ir stilių muziką – nuo Antoníno Dvořáko iki Astoro Piazzollos bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Violončelininkė koncertavo įvairiose Europos šalyse, JAV, griežė solo su Lietuvos nacionaliniu, Latvijos, LNOBT simfoniniais, Lietuvos, Klaipėdos, Taškento konservatorijos kameriniais, M. K. Čiurlionio mokyklos styginių ir simfoniniu orkestrais. R. Kalnėnaitė pasirodo su iškiliais kamerinės muzikos atlikėjais, dalyvauja įvairiuose festivaliuose: Thomo Manno, „Alternatyva“, Kristupo vasaros, Prahos tarptautinis vasaros festivalis, „Olympus musicus“ ir kituose. Jos ilgametį pedagoginį darbą M. K. Čiurlionio menų mokykloje įprasmina gausus būrys ugdytinių – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatų.

Vilniuje gimęs pianistas Leonidas Dorfmanas daugiau kaip 20 metų gyvena Vokietijoje, bet nuolatos grįžta į Lietuvą. M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinis Vokietijoje ir Austrijoje toliau tobulino grojimą fortepijonu solo, kamerinės muzikos atlikimą ir dainų akompanavimą. L. Dorfmanas dalyvauja svarbiuose Vokietijos klasikinės muzikos renginiuose, kaip antai Bad Kisingeno „Kissinger Sommer“, Koblenco „Mendelssohn-Tage“, Šlėzvigo-Holšteino festivaliai. Jo rečitaliai vyko Frankfurto prie Maino „Alte Oper“, „Hamburger Musikhalle“ scenoje, festivalyje „Schloss Elmau“. Pianistas yra koncertavęs su Budapešto, Plovdivo, Minsko, Frankfurto simfoniniais, Sopoto, Kauno, Klaipėdos kameriniais orkestrais.

Bilietai – 5, 7 Eur

 

Balandžio 6 d., šeštadienį, 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje

Orkestro muzikos koncertas „Teisutis Makačinas ir barokas“

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Solistas LAURYNAS LAPĖ (trimitas)

Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS

Programa:

TEISUTIS MAKAČINAS – „Sinfonija giocosa“; Koncertas trimitui ir kameriniam orkestrui

GIUSEPPE TORELLI – Sonata à cinque Nr. 7 D-dur trimitui ir styginiams (G. 7)

LUIGI BOCCHERINI – „La musica notturna delle strade di Madrid“ C-dur, op. 30 Nr. 6, G. 324; Simfonija Nr. 26, op. 41, c-moll, G. 519

Pernai įvairių žanrų koncertais praūžė kompozitoriaus Teisučio Makačino 80-mečio jubiliejus. Kompozitorius žinomas ne tik savo ilgaamžėmis estradinėmis dainomis, bet ir nuolat skambančia akademine kūryba. T. Makačino kūrybos kraitį sudaro kameriniai, simfoniniai, vokaliniai, choriniai, vargoniniai kūriniai, muzika teatro spektakliams. Ilgametis bendradarbiavimas autorių sieja su Lietuvos kameriniu orkestru. Jo siuita „Trys šokiai“ (1961), skirta šiam orkestrui, jau atlikta daugiau nei 400 kartų visoje Europoje; „Sinfonia giocosa“ (1990) pelnė orkestro prizą. Kompozitorius yra ir keleto instrumentinių koncertų autorius – sukūrė  Koncertą fagotui ir dvigubam simfoniniam orkestrui (premjera 2010), Koncertą trimitui ir kameriniam orkestrui, koncertų klarnetui, akordeonui ir kt. Greta opuso styginiams, šiame koncerte skambės atgaivintas Koncertas trimitui ir kameriniam orkestrui, solo gros vienas ryškiausių ir aktyviausiai koncertuojančių trimitininkų Laurynas Lapė. Atlikėjas yra LMTA ir Malmės muzikos akademijos (Švedija) absolventas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro bei įvairių ansamblių dalyvis, grojantis džiazo ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Greta T. Makačino koncerto trimitininkas atliks ir Giuseppe Torelli opusą. Šis italų baroko genijus garsėjo ne tik kaip smuikininkas ir kompozitorius, bet ir kaip vienas koncerto žanro pradininkų, ypač produktyviai kūręs trimitui.

Baroko bei šiuolaikinės muzikos darną atspindės ir Lietuvos kamerinio orkestro atliekami kūriniai styginiams. Programą diriguoja aktyviai su LKO bendradarbiaujantis Robertas Šervenikas. Jo repertuaras nuolat balansuoja tarp operos, baleto ir simfoninės muzikos, ypatingą vietą jame užima šiuolaikiniai kūriniai. Tarp naujausių žinių apie maestro R. Šerveniką, pasiekusių mus iš Miuncheno, – ypatingą sėkmę liudijantys atsiliepimai apie Bavarijos valstybiniame operos teatre maestro diriguotą žymaus JAV choreografo Johno Neumeierio pastatytą baletą „Spragtukas“.

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

 

Balandžio 7 d., sekmadienį, 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Kamerinės muzikos koncertas „J. S. Bacho muzikos visata IV“

Ansamblis MUSICA HUMANA

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras DAGILĖLIS

(meno vadovas Remigijus Adomaitis)

Solistai:

IEVA KUPREVIČIŪTĖ (fleita)

ROBERTAS BEINARIS (obojus)

GYTIS STEPONAVIČIUS (diskantas)

VILIUS ZELBA (altas)

Dirigentai: ALGIRDAS VIZGIRDA ir REMIGIJUS ADOMAITIS

Programoje – Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach

Tai ketvirtas ciklo „J. S. Bacho muzikos visata“ koncertas. Ansamblis „Musica humana“ tęsia savo muzikinę kelionę su J. S. Bacho ir jo sūnaus Carlo Philippo Emanuelio Bacho muzika.

J. S. Bachas buvo vedęs du kartus ir susilaukė 20 vaikų, daug jų mirė kūdikystėje. Keturi Bacho sūnūs pasekė tėvo pėdomis ir tapo kompozitoriais. Vienas jų, C. Ph. E. Bachas, buvo vienas autoritetingiausių savo kartos muzikų. Jis tarnavo klavesinistu Potsdame pas Prūsijos karalių Frydrichą Didįjį, vėliau tapo Hamburgo miesto muzikos direktoriumi, o jo kūryba tuo metu buvo vertinama labiau nei tėvo (kaip žinome, Johanno Sebastiano muzika atgimė tik XIX a. viduryje). C. Ph. E. Bachas sukūrė oratorijų, simfonijų, koncertų, jo savitas jausmingas muzikos stilius darė įtaką J. Haydnui, W. A. Mozartui ir L. van Beethovenui.

Bilietai – 7, 10 Eur

 

Balandžio 13 d., šeštadienį, 19 val. koncertų salėje „Compensa“

„Richard Strauss gala koncertas“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistės: VIKTORIJA MIŠKŪNAITĖ (sopranas, Maršalienė)

ANASTASIA LEBEDYANTSEVA (mecosopranas, Oktavianas)

GUNTA GELGOTĖ (sopranas, Sofija)

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

Programa:

RICHARD STRAUSS – Simfoninė poema „Štai taip Zaratustra kalbėjo“, op. 30; „Keturios paskutinės dainos“ sopranui ir orkestrui, op. posth.; Siuita ir finalinis trio iš operos „Rožių kavalierius“, op. 59

2019-ieji – tai metai, kada minime austrų kompozitoriaus Richardo Strausso 155-ąsias gimimo ir 70-ąsias mirties metines. R. Straussas, ne tik kompozitorius, bet ir talentingas dirigentas, eruditas bei subtilaus kritinio proto asmenybė, padarė didelį poveikį savo epochos muzikos menui ir atlikimo kultūrai. Jo kūrybinis kelias prasidėjo dar esant gyvam R. Wagneriui ir baigėsi jau po Antrojo pasaulinio karo. Regis, pagrindinis „instrumentas“ R. Strausso kūryboje buvo milžiniškas orkestras. Kompozitorius puikiai išmanė ir manipuliavo simfoninio kolektyvo galimybėmis. Jis sukūrė daugiau kaip 20 stambių orkestrinių veikalų, tarp kurių – simfoninė poema „Štai taip Zaratustra kalbėjo“ – vienintelis kūrinys, kuriame filosofinis Friedricho Nietzsche’s veikalas tapo muzikinės interpretacijos objektu. Kita šįvakar skambanti kompozicija – tai didžiųjų pasaulio sopranų pamėgtas vokalinis ciklas „Keturios paskutinės dainos“. Tarytum ilgametės R. Strausso kūrybos apibendrinimas, nelyginant muzikinis testamentas – kompozitoriaus vėlyvojo stiliaus, paprastumo ir sublimacijos pavyzdys, dar vienas ir jau paskutinis instrumentuotės meistro triumfas. Vokalinę partiją šįvakar atlieka lietuvių sopranas, dviejų „Auksinių scenos kryžių“ laimėtoja Viktorija Miškūnaitė.

Muzikos šventę apibendrina bene žymiausios R. Strausso operos „Rožės kavalierius“ fragmentų koncertinis atlikimas. Po skandalą sukėlusių vienaveiksmių operų „Salomė“ ir „Elektra“ R. Straussas ūmai pasuko „stiliaus skaidrinimo“ link, todėl operoje „Rožės kavalierius“ tarsi juntamas „dieviškojo Mozarto“ šešėlis. Vis dėlto greta grakštaus lyrizmo ir melancholiško mąslumo išlieka R. Straussui taip būdingi netikėti siužeto vingiai, šiurkštoko humoro apraiškos. Su maestro Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru šįvakar koncertuoja Lietuvos operos scenos solistės Viktorija Miškūnaitė ir Gunta Gelgotė bei latvių dainininkė Anastasia Lebedyantseva.

Bilietai – 15, 20, 30, 50 Eur

 

Balandžio 14 d., sekmadienį, 16 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

„Septyni paskutiniai žodžiai“

VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS

Programa:

JOSEPH HAYDN – „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“, op. 51

Skaitomas tekstas iš Vytauto Antano Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

Vilniaus kvartetas tradiciškai kviečia kartu praleisti rimties valandą Vilniaus arkikatedroje skambant Josepho Haydno muzikai, klausantis tekstų iš Floridoje (JAV) gyvenusio žurnalisto, iškilaus diplomato ir visuomenės veikėjo Vytauto Antano Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“ ir taip susikaupti Verbų sekmadienio apmąstymams bei Didžiosios savaitės slėpiniui. „Septynis paskutinius mūsų Išganytojo žodžius ant kryžiaus“ Haydnas parašė Didžiojo penktadienio bažnytinei liturgijai 1785 metais. Kūrinį sudaro septynios dalys, – Septynios sonatos orkestrui su įžanga ir pabaiga, – atliekamos pakaitomis su priešmirtinius Kristaus priesakus skelbiančio ir aiškinančio vyskupo pamokslu, muzikos tikslas – sustiprinti kiekvieno iš septynių „žodžių“ emocinį poveikį. Netrukus autorius ciklą pritaikė styginių kvartetui, buvo išleista ir kūrinio transkripcija fortepijonui. Maždaug po dešimties metų kompozitorius perdirbo kūrinį į oratoriją solistams, chorui ir orkestrui.

Įėjimas laisvas

 

Balandžio 26 d., penktadienį, 19 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

Orkestro muzikos koncertas „Mozarto Didžiosios mišios“

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Choras VILNIUS

(vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas)

Solistai:

LINA DAMBRAUSKAITĖ (sopranas)

NORA PETROČENKO (altas)

EDGARAS DAVIDOVIČIUS (tenoras)

NERIJUS MASEVIČIUS (bosas-baritonas)

Dirigentė ADRIJA ČEPAITĖ

Programa:

WOLFGANG AMADEUS MOZART – „Didžiosios mišios“ c-moll, KV 427

1783 m. sausio 4 d. laiške savo tėvui W. A. Mozartas užsiminė, kad dar tuomet, kai buvo nevedęs, pasižadėjo sukurti kūrinį savo išrinktajai Constanze’ai Weber, sutikusiai tapti jo žmona, ir kad kūrinys, į kurį sudėjo visus savo lūkesčius, jau pusiau baigtas. Mozartas savo pažadą tesėjo ir per koncertą 1783 m. spalio 26 d. benediktinų vienuolyno Šv. Petro bažnyčioje dirigavo savo Mišias (trūkstami numeriai buvo užpildyti ankstesniais kūriniais). Constanze, tuo metu jau kompozitoriaus žmona, giedojo vieno iš sopranų partiją.

„Didžiosios mišios“ c-moll dviem sopranams, tenorui, bosui, chorui ir orkestrui buvo rašomos 1782–1783 m. – pereinamuoju kompozitoriaus gyvenimo laikotarpiu tarp Zalcburgo ir Vienos. Mišios taip ir liko nebaigtos. Kūrinys Mozarto palikimo tyrinėtojų neretai apibūdinamas kaip įvairių stilių junginys, čia gausu ir barokinės polifonijos, ir skaidrios homofoninės faktūros, derinami bažnytinis ir pasaulietinis stiliai. Mišios, be to, taikliai atspindi ir tuometinio Zalcburgo atmosferos pompastiką, ir Vienos muzikinio gyvenimo patirtis. Atvykęs į Vieną ir lankydamasis sekmadienio koncertuose barono Gottfriedo van Swieteno namuose, Mozartas išgirdo Händelio ir Bacho kontrapunktus, jų įtaka „Didžiosiose mišiose“ akivaizdi.

Šį vakarą kūrinį interpretuos įsimintini atlikėjai: Lietuvos kamerinis orkestras ir choras „Vilnius“, jauni, bet patyrę ir publikos itin vertinami solistai. Koncerto dirigentė Adrija Čepaitė bendradarbiauja su Lietuvos orkestrais, ypač turiningai su Lietuvos kameriniu, taip pat semiasi patirties kituose Europos šalių orkestruose.

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

 

 

Balandžio 28 d., sekmadienį, 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Atvelykio koncertas

Ansamblis VILNIAUS ARSENALAS: LAIMA ŠULSKUTĖ (fleita), ROLANDAS ROMOSLAUSKAS (altas), SERGEJUS OKRUŠKO (fortepijonas)

Programa:

LUDWIG VAN BEETHOVEN – Trio G-dur fleitai, altui ir fortepijonui, WoO 37

ANTANAS KUČINSKAS – „Vakaro muzika“ fleitai, altui ir fortepijonui (premjera, 2019)

JEAN FRANÇAIX – Trio fleitai, altui ir fortepijonui, ED 7859

ASTOR PIAZZOLLA – „Penkios pjesės“ fleitai, altui ir fortepijonui

Autentiškoje senojo Arsenalo erdvėje kūrybinės veiklos 30-metį perkopęs ansamblis „Vilniaus arsenalas“ kviečia pasinerti į Ludwigo van Beethoveno jaunystės kūrinio garsus ir dviejų XX amžiaus bendraamžių – argentinietiško tango puoselėtojo Astoro Piazzollos ir prancūzų neoklasikinio stiliaus kūrėjo Jeano Françaix – muziką.

Per1000 koncertų Lietuvoje ir užsienyje surengęs „Vilniaus arsenalas“ savo koncertuose gražiai derina praeities epochų muzikos aukso fondo ir naujausius šiuolaikinių kompozitorių kūrinius. Juos ansamblis inicijuoja bendradarbiaudamas su Lietuvos kompozitorių sąjunga. Šią popietę klausytojai pirmą kartą išgirs naują kompozitoriaus Antano Kučinsko opusą.

Bilietai – 5, 7 Eur

 

 

KONCERTAI   KITUOSE   MIESTUOSE

 

 

Kovo 26 d., antradienį, 14 val. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje Dauguose

Koncertas visai šeimai „Metų laikai“

 

ČIURLIONIO KVARTETAS

 

Programoje dalyvauja Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Dauguose dailės skyriaus moksleiviai ir mokytoja dailininkė Ingrida Vaitkienė.

Koncertą veda SIMONA ZAJANČAUSKAITĖ

Programoje – Joseph Haydn, Edvard Grieg, Béla Bartók, Wolfgang Amadeus Mozart, Aleksandr Glazunov, Antonio Vivaldi, Piotr Čaikovskij, Maurice Ravel, Antonín Dvořák

Tai edukacinis koncertas įvairaus amžiaus klausytojams. Čiurlionio kvarteto nariai pažers nemažai paslapčių apie styginius instrumentus, grojimo jais būdus, įdomiai ir išradingai supažindins su muzikos išraiškos priemonėmis (juk neprošal sužinoti, kas yra melodija, ritmas, metras, tempas, dinamika, tembras, dermė, harmonija?), taip pat išaiškins, kas tas styginių kvartetas.

Meno kūriniai, skirti visiems metų laikams, – pavasariui, vasarai, rudeniui ir žiemai, – buvo kuriami visomis epochomis. Metų laikų pasikeitimus norėjo įamžinti rašytojai, dailininkai ir, aišku, kompozitoriai: jų kūrinių fragmentus girdėsime šiame koncerte.

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Kovo 27 d., trečiadienį, 15 val. Vilkaviškio muzikos mokyklos (II korpuso) Choreografijos salėje (Nepriklausomybės g. 56)

Edukacinė programa „Pašokime su klasikine muzika“ iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“

ČIURLIONIO KVARTETAS

Solistė DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas)

Programoje – Joseph Haydn, Franz Schubert, George Bizet, Piotr Čaikovskij, Giacomo Puccini, Charles Gounod, Léo Delibes, Zygmunt Noskowski

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Kovo 30 d., šeštadienį, 17 val. Gelgaudiškio dvare

Kamerinės muzikos koncertas

ČIURLIONIO KVARTETAS

Programa „Šokiai“: Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Zita Bružaitė, Algirdas Klova ir kt.

 

 

Kovo 31 d., sekmadienį, 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje

„Prancūzų muzikos šedevrai“

Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“

Duetas H2F:

AISTĖ BALIUNYTĖ (arfa), VYTENIS GURSTIS (fleita)

Programa: MARIN MARAIS – Variacijos ispanų liaudies melodijomis „La Folia“ tema; PHILIPPE GAUBERT – „Fantazija“; BERNARD ANDRÈS – „Narthex“; JULES MOUQUET – „Pano fleita“, op. 15; MAURICE RAVEL – „Pjesė habaneros forma“; CLAUDE DEBUSSY – Preliudas „Fauno popietė“, L. 86; FRANÇOIS BORNE – Fantazija G. Bizet „Karmen“ temomis

Arfos ir fleitos duetas – tai itin retai koncertų salėse girdimos sudėties kamerinis ansamblis. Lietuvoje tokį duetą yra subūrę arfininkė Aistė Baliunytė ir fleitininkas Vytenis Gurstis. A. Baliunytė groja Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestre, magistro studijas baigė Nacionalinėje Paryžiaus konservatorijoje, o V. Gurstis šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantas, studijas taip pat baigęs Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje. Pasivadinę duetu „H2F“ (Harp2Flute) atlikėjai savo pasirodymuose klausytojams pristato įvairiapusę programą nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Nemažai kūrinių originaliai būna parašyti ne šiam duetui, tad neretai patys atlikėjai imasi iniciatyvos parengti aranžuotes. Šią popietę Trakų pilies menėje skamba prancūzų muzikos lobynas nuo nuotaikingų M. Marais variacijų ispanų liaudies tema ar arfininkės A. Baliunytės specialiai šiai sudėčiai aranžuotos Ph. Gaubert’o Fantazijos iki impresionistinių sąskambių kupinos C. Debussy „Fauno popietės“ ar kompozitoriaus-arfininko B. Andrèso opuso „Narthex“, kuriame autorius pritaiko galybę nestandartinių abiejų instrumentų atlikimo technikų.

Bilietai – 8, 10 Eur

 

 

Balandžio 1 d., pirmadienį, 11 val. Prienų rajono Jiezno gimnazijoje

Balandžio 10 d., trečiadienį, 11 val. ir 13 val. Žiežmarių kultūros centre

Balandžio 12 d., penktadienį, 11 val. Kaišiadorių r. Žaslių kultūros centre

Koncertas visai šeimai „Metų laikai“

ČIURLIONIO KVARTETAS

Koncertą veda SIMONA ZAJANČAUSKAITĖ

Programoje – Joseph Haydn, Edvard Grieg, Béla Bartók, Wolfgang Amadeus Mozart, Aleksandr Glazunov, Antonio Vivaldi, Piotr Čaikovskij, Maurice Ravel, Antonín Dvořák

Tai edukacinis koncertas įvairaus amžiaus klausytojams. Čiurlionio kvarteto nariai pažers nemažai paslapčių apie styginius instrumentus, grojimo jais būdus, įdomiai ir išradingai supažindins su muzikos išraiškos priemonėmis (juk neprošal sužinoti, kas yra melodija, ritmas, metras, tempas, dinamika, tembras, dermė, harmonija?), taip pat išaiškins, kas tas styginių kvartetas.

Meno kūriniai, skirti visiems metų laikams, – pavasariui, vasarai, rudeniui ir žiemai, – buvo kuriami visomis epochomis. Metų laikų pasikeitimus norėjo įamžinti rašytojai, dailininkai ir, aišku, kompozitoriai: jų kūrinių fragmentus girdėsime šiame koncerte.

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

 

Balandžio 2 d., antradienį, 11 val. Šalčininkų kultūros centre

Balandžio 4 d., ketvirtadienį, 11.30 val. Rumšiškių kultūros centre

Edukacinė programa „Metų laikai“ iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“

ČIURLIONIO KVARTETAS

Koncertą veda SIMONA ZAJANČAUSKAITĖ

Programoje – Joseph Haydn, Edvard Grieg, Béla Bartók, Wolfgang Amadeus Mozart, Aleksandr Glazunov, Antonio Vivaldi, Piotr Čaikovskij, Maurice Ravel, Antonín Dvořák

Tai edukacinis koncertas įvairaus amžiaus klausytojams. Čiurlionio kvarteto nariai pažers nemažai paslapčių apie styginius instrumentus, grojimo jais būdus, įdomiai ir išradingai supažindins su muzikos išraiškos priemonėmis (juk neprošal sužinoti, kas yra melodija, ritmas, metras, tempas, dinamika, tembras, dermė, harmonija?), taip pat išaiškins, kas tas styginių kvartetas.

Meno kūriniai, skirti visiems metų laikams, – pavasariui, vasarai, rudeniui ir žiemai, – buvo kuriami visomis epochomis. Metų laikų pasikeitimus norėjo įamžinti rašytojai, dailininkai ir, aišku, kompozitoriai: jų kūrinių fragmentus girdėsime šiame koncerte.

Bilietai – 2 Eur

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

 

Balandžio 3 d., trečiadienį, 18 val. Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje

Koncertas, skirtas Igno Šeiniaus gimimo 130-osioms metinėms

VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS

Programoje – Juozas Pakalnis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvóřak

 

 

Balandžio 7 d., sekmadienį, 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje

Sidabro balsai“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“

GUNTA GELGOTĖ (sopranas)

FLEITŲ KVARTETAS:

LINA BAUBLYTĖ, ALBERT STUPAK, GIEDRIUS GELGOTAS, FAUSTA DRŪLYTĖ

Programa:

WOLFGANG AMADEUS MOZART – Andante F-dur, KV 616; JOHANN SEBASTIAN BACH – Soprano arija „Esurientes implevit bonis“ iš „Magnificat“ D-dur, BWV 243; JONAS TAMULIONIS – „Jūra“ keturioms fleitoms; MĀRTIŅŠ VIĻUMS – „Gaismojumi“ fleitai ir sopranui; EDVARD ELGAR – „Salut d’Amour“, op. 12; JOHANN SEBASTIAN BACH – Soprano arija „Aus Liebe“ iš „Pasijos pagal Matą“, BWV 244; EGLĖ SAUSANAVIČIŪTĖ – „Ritualas“ balsui ir fleitų ansambliui; GEDIMINAS GELGOTAS – „To the skies“ sopranui ir fleitų kvartetui; MARC BERTHOMIEUX – Siuita „Katės“; LUCIANO BERIO – Senovinė prancūzų liaudies daina iš ciklo „Liaudies dainos“

Šią popietę renesansinėje Trakų pilies menėje koncertuoja sidabrinio balso dainininkė Gunta Gelgotė ir lietuvių menininkai – sidabrinių fleitų kvartetas. Atlikėjai pristato itin retai skambančią programą, kurioje – originali muzika fleitų kvartetui, pasaulio ir lietuvių kompozitorių kūriniai fleitoms ir sopranui. Klausytojų laukia ir premjera Trakų pilyje. Pirmą kartą skambės Vilniuje gyvenančio latvių kompozitoriaus Mārtiņo Viļumo kompozicija „Gaismojumi“ fleitai ir sopranui, kurią autorius apibūdina kaip šviesos ir garso žaismą brėkštančioj aušroj.

Latvių kilmės koloratūrinio soprano savininkė G. Gelgotė dainavimo studijas baigė Latvijos ir Lietuvos muzikos akademijose, nuo 2009 m. yra Latvijos nacionalinės operos solistė, nuo 2012 m. – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, taip pat dalyvavo Vilniaus miesto operos spektakliuose. Greta intensyvios operinės veiklos dainininkė yra aktyvi šiuolaikinės muzikos atlikėja, bendradarbiauja su vargonininkais Baliu Vaitkumi, Vidu Pinkevičiumi, pianiste Indre Baikštyte, koncertavo su Latvijos nacionaliniu, Kauno miesto, Šlėzvigo-Holšteino festivalio simfoniniais, Lietuvos kameriniu orkestrais, „Sinfonietta Riga“, „Kremerata Baltica“ ir kt. Dainininkė yra nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatė, 2009 m. apdovanota Latvijos Didžiuoju prizu už metų debiutą.

Lietuvos fleitų kvartete groja atlikėjai, kurių dalis kartu muzikuoja dar nuo M. K. Čiurlionio menų mokyklos laikų. Lina Baublytė, Albertas Stupakas ir Giedrius Gelgotas nuo 1990 m. grojo mokyklos fleitų trio. Prie jų 1996 m. prisijungė studijas LMTA pradėjusi Fausta Drūlytė. Ansamblio nariai yra tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, groja Lietuvos orkestruose. Tarptautinį pripažinimą fleitų kvartetas pelnė 1999 m., kai Tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse Illzache, Prancūzijoje, laimėjo trečią vietą, prizą už geriausią šiuolaikinio kūrinio interpretaciją ir specialųjį prizą. Kvartetas parengė ir atliko programas festivaliuose „Gaida“, „Art genda“, „Musica ficta“, „Atžalynas“, „Muzikų paradas“, „Kuršių nerija“, „Forte Riga“, „FIMU 2002“. Greta koncertų įvairiose Lietuvos vietovėse, ansamblis koncertavo Prancūzijoje, Italijoje, Šveicarijoje. Pagrindinę ansamblio repertuaro dalį sudaro originalūs kūriniai nuo klasikos iki šiuolaikinės muzikos, parašyti fleitų kvartetui. Kolektyvo įrašai dažnai skamba per Lietuvos radijo programas.

Bilietai – 8, 10 Eur

 

 

Balandžio 9 d., antradienį, 13 val. Kauno r. Ežerėlio kultūros centre

Edukacinė programa „Šokiai“ iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“

ČIURLIONIO KVARTETAS

Programoje – Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Zita Bružaitė, Algirdas Klova ir kt.

 

 

Balandžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“

Koncertas „Gaivus klasikos gurkšnis“

ČIURLIONIO KVARTETAS

DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas)

Programoje – Giacomo Puccini, Georges Bizet, Balys Dvarionas, Giedrius Kuprevičius, Algimantas Bražinskas, Laimis Vilkončius

 

 

Balandžio 12 d., penktadienį, 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje

„Richard Strauss gala koncertas“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistės: VIKTORIJA MIŠKŪNAITĖ (sopranas, Maršalienė)

ANASTASIA LEBEDYANTSEVA (mecosopranas, Oktavianas)

GUNTA GELGOTĖ (sopranas, Sofija)

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

Programa:

RICHARD STRAUSS – Simfoninė poema „Štai taip Zaratustra kalbėjo“, op. 30; „Keturios paskutinės dainos“ sopranui ir orkestrui, op. posth.; Siuita ir finalinis trio iš operos „Rožių kavalierius“, op. 59

2019-ieji – tai metai, kada minime austrų kompozitoriaus Richardo Strausso 155-ąsias gimimo ir 70-ąsias mirties metines. R. Straussas, ne tik kompozitorius, bet ir talentingas dirigentas, eruditas bei subtilaus kritinio proto asmenybė, padarė didelį poveikį savo epochos muzikos menui ir atlikimo kultūrai. Jo kūrybinis kelias prasidėjo dar esant gyvam R. Wagneriui ir baigėsi jau po Antrojo pasaulinio karo. Regis, pagrindinis „instrumentas“ R. Strausso kūryboje buvo milžiniškas orkestras. Kompozitorius puikiai išmanė ir manipuliavo simfoninio kolektyvo galimybėmis. Jis sukūrė daugiau kaip 20 stambių orkestrinių veikalų, tarp kurių – simfoninė poema „Štai taip Zaratustra kalbėjo“ – vienintelis kūrinys, kuriame filosofinis Friedricho Nietzsche’s veikalas tapo muzikinės interpretacijos objektu. Kita šįvakar skambanti kompozicija – tai didžiųjų pasaulio sopranų pamėgtas vokalinis ciklas „Keturios paskutinės dainos“. Tarytum ilgametės R. Strausso kūrybos apibendrinimas, nelyginant muzikinis testamentas – kompozitoriaus vėlyvojo stiliaus, paprastumo ir sublimacijos pavyzdys, dar vienas ir jau paskutinis instrumentuotės meistro triumfas. Vokalinę partiją šįvakar atlieka lietuvių sopranas, dviejų „Auksinių scenos kryžių“ laimėtoja Viktorija Miškūnaitė.

Muzikos šventę apibendrina bene žymiausios R. Strausso operos „Rožės kavalierius“ fragmentų koncertinis atlikimas. Po skandalą sukėlusių vienaveiksmių operų „Salomė“ ir „Elektra“ R. Straussas ūmai pasuko „stiliaus skaidrinimo“ link, todėl operoje „Rožės kavalierius“ tarsi juntamas „dieviškojo Mozarto“ šešėlis. Vis dėlto greta grakštaus lyrizmo ir melancholiško mąslumo išlieka R. Straussui taip būdingi netikėti siužeto vingiai, šiurkštoko humoro apraiškos. Su maestro Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru šįvakar koncertuoja Lietuvos operos scenos solistės Viktorija Miškūnaitė ir Gunta Gelgotė bei latvių dainininkė Anastasia Lebedyantseva.

 

 

Balandžio 14 d., sekmadienį, 11 val. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje

„Septyni paskutiniai žodžiai“

VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS

Programa:

JOSEPH HAYDN – „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“, op. 51

Skaitomas tekstas iš Karlo Rahnerio apmąstymų „Septyni paskutiniai žodžiai“

Vilniaus kvartetas kviečia kartu praleisti rimties valandą skambant Josepho Haydno muzikai, klausantis apmąstymų tema „Septyni paskutiniai žodžiai“ ir taip susikaupti Verbų sekmadienio apmąstymams bei Didžiosios savaitės slėpiniui. „Septynis paskutinius mūsų Išganytojo žodžius ant kryžiaus“ Haydnas parašė Didžiojo penktadienio bažnytinei liturgijai 1785 metais. Kūrinį sudaro septynios dalys, – Septynios sonatos orkestrui su įžanga ir pabaiga, – atliekamos pakaitomis su priešmirtinius Kristaus priesakus skelbiančio ir aiškinančio vyskupo pamokslu, muzikos tikslas – sustiprinti kiekvieno iš septynių „žodžių“ emocinį poveikį. Netrukus autorius ciklą pritaikė styginių kvartetui, buvo išleista ir kūrinio transkripcija fortepijonui. Maždaug po dešimties metų kompozitorius perdirbo kūrinį į oratoriją solistams, chorui ir orkestrui.

Įėjimas laisvas

 

Balandžio 28 d., sekmadienį, 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje

„Remix. Con variazioni“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“

 

ČIURLIONIO KVARTETAS

Programoje – Johanno Sebastiano Bacho, Henry Purcello, Josepho Haydno, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių permaišos

„Pasaulis sukasi ratu! O muzikos pasaulis apskritai nekinta. Nustebina kompozitoriaus Šarūno Nako įžvalga jo publicistinėje radijo laidoje, kad tiek DJ, elektroninės, popmuzikos, tiek klasikos, baroko ar Renesanso kompozitorių kūrybos principai nė kiek nepakito! Visi naudojo ir tebenaudoja „paruoštukus“, kartojamus segmentus. Ir, žinoma, jų permaišas. Šioje žaismingoje programoje atrasime garbių kompozitorių didžėjiškus bruožus, tarsi suplakdami puikų vakarinį kokteilį. Skanaus!“, – taip nuotaikingai savo programą pristato Čiurlionio kvarteto nariai.

Bilietai – 8, 10 Eur

 

Balandžio 28 d., sekmadienį, 16 val. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedroje

Festivalis „Resurrexit“

Orkestro muzikos koncertas

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS

Šiaulių valstybinis kamerinis choras POLIFONIJA

Solistai:

VIKTORIJA MIŠKŪNAITĖ (sopranas

JOVITA VAŠKEVIČIŪTĖ (mecosopranas)

TOMAS PAVILIONIS (tenoras)

LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

Dirigentas TOMAS AMBROZAITIS

Programa:

LUDWIG VAN BEETHOVEN – Simfonija Nr. 9 d-moll, op. 125

Šiauliuose jau tradicija tapo kasmet rengiamas velykinės muzikos festivalis „Resurrexit“, kurį organizuoja Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“. Festivalis vyksta Velykų savaitę, o šių metų programoje – įspūdingų Lietuvos muzikantų pajėgų (solistų, simfoninio orkestro ir net trijų chorų) susitelkimas Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedroje, skambant monumentaliai Ludwigo van Beethoveno partitūrai, Devintajai simfonijai. Ši simfonija – vienas iš nedaugelio pasaulinio meno kūrinių, kurie it aukščiausių kalnų viršūnės iškyla virš visko, kas sukurta žmogaus genijaus, kaip ir Homero poemos, Dante’s „Dieviškoji komedija“, Raffaellio „Siksto madona“, Goethe’s „Faustas“ ar Bacho „Didžiosios mišios“. Dar jaunystėje Didžiosios prancūzų revoliucijos vaizdinio sužavėtas Beethovenas ketino parašyti muziką pagal Friedricho Schillerio „Odę džiaugsmui“. Todėl galima teigti, kad šią simfoniją kompozitorius brandino visą gyvenimą. Tai ilgų jo idėjinių ir kūrybinių ieškojimų rezultatas, galutinai įgyvendintas 1824 metais.

Įėjimas laisvas

 

Balandžio 30 d., antradienį, 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje

Orkestro muzikos koncertas „Teisutis Makačinas ir barokas“

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Solistas LAURYNAS LAPĖ (trimitas)

Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS

Programa:

TEISUTIS MAKAČINAS – „Sinfonija giocosa“; Koncertas trimitui ir kameriniam orkestrui

GIUSEPPE TORELLI – Sonata à cinque Nr. 7 D-dur trimitui ir styginiams (G. 7)

LUIGI BOCCHERINI – „La musica notturna delle strade di Madrid“ C-dur, op. 30 Nr. 6, G. 324; Simfonija Nr. 26, op. 41, c-moll, G. 519

Pernai įvairių žanrų koncertais praūžė kompozitoriaus Teisučio Makačino 80-mečio jubiliejus. Kompozitorius žinomas ne tik savo ilgaamžėmis estradinėmis dainomis, bet ir nuolat skambančia akademine kūryba. T. Makačino kūrybos kraitį sudaro kameriniai, simfoniniai, vokaliniai, choriniai, vargoniniai kūriniai, muzika teatro spektakliams. Ilgametis bendradarbiavimas autorių sieja su Lietuvos kameriniu orkestru. Jo siuita „Trys šokiai“ (1961), skirta šiam orkestrui, jau atlikta daugiau nei 400 kartų visoje Europoje; „Sinfonia giocosa“ (1990) pelnė orkestro prizą. Kompozitorius yra ir keleto instrumentinių koncertų autorius – sukūrė pirmąjį Lietuvoje Koncertą fagotui ir dvigubam simfoniniam orkestrui (premjera 2010), Koncertą trimitui ir kameriniam orkestrui, koncertų klarnetui, akordeonui ir kt. Greta opuso styginiams, šiame koncerte skambės atgaivintas Koncertas trimitui ir kameriniam orkestrui, solo gros vienas ryškiausių ir aktyviausiai koncertuojančių trimitininkų Laurynas Lapė. Atlikėjas yra LMTA ir Malmės muzikos akademijos (Švedija) absolventas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro bei įvairių ansamblių dalyvis, grojantis džiazo ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Greta T. Makačino koncerto trimitininkas atliks ir Giuseppe Torelli opusą. Šis italų baroko genijus garsėjo ne tik kaip smuikininkas ir kompozitorius, bet ir kaip vienas koncerto žanro pradininkų, ypač produktyviai kūręs trimitui.

Baroko bei šiuolaikinės muzikos darną atspindės ir Lietuvos kamerinio orkestro atliekami kūriniai styginiams. Programą diriguoja aktyviai su LKO bendradarbiaujantis Robertas Šervenikas. Jo repertuaras nuolat balansuoja tarp operos, baleto ir simfoninės muzikos, ypatingą vietą jame užima šiuolaikiniai kūriniai. Tarp naujausių žinių apie maestro R. Šerveniką, pasiekusių mus iš Miuncheno, – ypatingą sėkmę liudijantys atsiliepimai apie Bavarijos valstybiniame operos teatre maestro diriguotą žymaus JAV choreografo Johno Neumeierio pastatytą baletą „Spragtukas“.

Daugiau informacijos apie Filharmonijos rengiamus koncertus rasite interneto svetainėje www.filharmonija.lt.

Filharmonija pasilieka teisę keisti koncertų programas ir jų atlikėjus.


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Šventinės edukacinės programos vaikams

6 leciono (pamoka)Reklama